Europa

Komunikacja tramwajowa w Rydze (Łotwa)

Aglomeracja Rygi jest w naturalny sposób podzielona na dwie części rzeką Dźwiną, co przy niewystarczającej liczbie przepraw uniemożliwia równomierny rozwój miasta na obu brzegach. W związku z intensywnym rozwojem motoryzacji władze miasta uruchomiły program modernizacji miejskiej sieci tramwajowej połączony z ogólną restrukturyzacją całej sieci transportu miejskiego.

Lire


Komunikacja tramwajowa w Wilnie (Litwa)

Problemem komunikacyjnym stolicy Litwy jest stosunkowo duże oddalenie od centrum miasta wielkich osiedli mieszkaniowych z lat 50-80 ubiegłego wieku. Przecinająca miasto rzeka Wilia z niedostateczną liczbą przepraw mostowych uwydatnia jeszcze bardziej to oddzielenie stref mieszkalnych od dzielnic biurowych. Nasilony ruch pojazdów kursujących między dwoma brzegami powoduje częste zatory. Aby temu zaradzić, władze miasta postanowiły podjąć działania zmierzające do uzdrowienia i zwiększenia przepustowości sieci komunikacji zbiorowej.

Lire


Linia dużych prędkości LGV Perpignan–Figueras (Hiszpania)

Nowa linia kolei dużych prędkości jest jednym z priorytetowych projektów kolejowej sieci transeuropejskiej i będzie wyposażona w system ERTMS. Od 2012 r., podróż z Barcelony do Perpignan będzie trwała 50 min., a z Barcelony do Paryża – 5godzin 30 min. Linia o długości 45 km, w tym 8 km pod tunelem biegnącym pod przełęczą Perthus, będzie przeznaczona dla ruchu mieszanego, dużych prędkości i transportu towarowego.

SYSTRA, we współpracy z TYPSA, świadczy na rzecz koncesjonariusza pomoc techniczną, obejmującą nadzór nar realizacją prac projektowych, zapewnianie kontroli budowy, weryfikacje i ekspertyzę w zakresie urządzeń kolejowych, eksploatacji, inżynierii lądowej i wodnej na terenie Francji, jak również ocenę i kontrolę dokumentacji bezpieczeństwa.


Linia tramwajowa w Tallinie (Estonia)

Talliński tramwaj, który niedawno święcił swoje 115 urodziny, od zawsze był najważniejszym środkiem komunikacji w stolicy Estonii. Jednak na przestrzeni lat jego wizerunek bardzo ucierpiał, głównie na skutek nieinwestowania w modernizację infrastruktury od czasu odzyskania przez ten kraj niepodległości.

Lire


Metro automatyczne w Kopenhadze (Dania)

Trzy pierwsze odcinki kopenhaskiego metra zostały oddane do użytku w roku 2002 i 2003. Inwestycja ta okazała się wielkim sukcesem, dlatego też wkrótce potem postanowiono ją kontynuować i wybudować linię okólną, zw. „Cityringen”.

Lire


Metro automatyczne w Turynie (Włochy)

W ramach programu działań zmierzających do ograniczenia poziomu emisji spalin i rozwiązania uciążliwego problemu korków w mieście, w roku 1991 władze Turynu podjęły decyzję o budowie linii metra automatycznego typu VAL (Véhicule Automatique Léger). Projekt ten został reaktywowany w związku z wyborem stolicy Piemontu na organizatora Zimowych Igrzysk Olimpijskich w roku 2006.

Lire


Nowa linia kolejowa Londyn – Tunel pod Kanałem la Manche (Wielka Brytania)

Od listopada 2007r., dzięki nowej linii kolei dużych prędkości łączącej londyński dworzec Saint-Pancras z tunelem pod Kanałem la Manche, czas podróży z Paryża do stolicy Wielkiej Brytanii uległ skróceniu do 2 godzin i 20 minut, a podróż z Londynu do Brukseli trwa już tylko 2 godziny.

Lire