Francja

Tramwaj w Miluzie (Francja)

Sieć tramwaju dwustystemowego w regionie Miluzy składa się z jednej linii podmiejskiej wykorzystującej istniejące odcinki linii kolejowych i z dwu linii miejskich. W chwili obecnej realizowana jest budowa jedynie części miejskiej tej sieci.

Lire


Sieć tramwajowa w Bordeaux (Francja)

Sieć tramwajowa w Bordeaux składa się z 3 linii, wybudowanych od razu w pierwszym etapie realizacji tego projektu, przebiegających w całości w poziomie terenu, skomunikowanych ze sobą i z pozostałymi środkami komunikacji zbiorowej obsługującymi aglomerację.

Lire


Tramwaj w Clermont-Ferrand (Francja)

Miasto Clermont-Ferrand postanowiło zastosować na swojej pierwszej, liczącej 14 km długości linii tramwajowej tabor na ogumionych kołach, a konkretnie najnowsze, nigdy wcześniej nie stosowane rozwiązanie techniczne o nazwie Translohr.

Lire


Tramwaj w Reims (Francja)

Budowę swojej sieci tramwajowej obejmującej pojedynczą linię o długości blisko 10 km Miasto Reims postanowiło sfinansować poprzez montaż finansowy polegający na zawarciu umowy koncesyjnej z konsorcjum, w skład którego weszli projektant, konstruktor i firma eksploatująca linię.

Lire


Metro automatyczne w Tuluzie (Francja)

Tuluza to drugie miasto we Francji, które postanowiło (w roku 1985) wybudować u siebie „lekkie metro” automatyczne (VAL). Jest to nowoczesne rozwiązanie bez konduktora, zapewniające jednocześnie niezwykle wysoki poziom bezpieczeństwa pasażerów dzięki zastosowaniu układów automatycznych na linii i na stacjach.

Lire


Autobus z systemem automatycznego naprowadzania w Rouen (Francja)

Komunikacja zbiorowa aglomeracji Rouen (TEOR) relacji wschód-zachód obsługiwana jest przez autobusy przegubowe wyposażone w system optycznego naprowadzania. Jest to pierwsze komercyjne zastosowanie systemu opracowanego przez firmę MATRA (obecnie Siemens), który zapewnia idealne dopasowanie pojazdów wzdłuż peronów, dzięki czemu kierowca może całkowicie skupić swą uwagę się na szybkości i na pasażerach czekających na przystanku.

Lire


Metro automatyczne w Rennes (Francja)

Rennes to najmniejsze miasto francuskie posiadające metro. O decyzji jego wybudowania przesądziły dwa czynniki: bardzo gęsta sieć wąskich ulic w centrum miasta, uniemożliwiająca zastosowanie jakichkolwiek tradycyjnych rozwiązań komunikacyjnych na powierzchni terenu oraz lokalizacja dworca kolejowego w głębokiej niecce wymagająca budowy systemu przejść podziemnych.

Lire


Linia kolejowa Haut Bugey

Linia kolejowa Haut Bugey o długości 65 km łączy miejscowość Bourg-en-Bresse z miastem Bellegarde-sur-Valserine i zapewnia połączenie miast Evian i Saint-Gervais z Genewą. Linia ta jest obecnie częściowo wyłączona z eksploatacji.

Od roku 1998 podjęto prace studialne dotyczące możliwości modernizacji tej linii, a czynnikiem sprzyjającym było podpisanie porozumienia między Francją a Szwajcarią w sprawie usprawnienia połączeń kolejowych między tymi krajami.

Lire


Linie tramwajowe w Lyonie (Francja)

Inwestor, regionalne zrzeszenie przedsiębiorstw komunikacyjnych miasta Lyony (SYTRAL, Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise), wybrał do realizacji tego projektu konsorcjum, w skład którego weszły firmy SYSTRA, ARCADIS i ILEX. Konsorcjum powierzono misję generalnego projektanta budowy linii T4 i rozbudowy linii tramwajowej T2 w Lyonie.

Lire


Tramwaj w Brest (Francja)

Pierwsza linia tramwajowa w Brest będzie liczyć 14,7 km długości i 25 przystanków. Pracerozpoczęły się w roku 2009, a oddanie lini do eksploatacji ma nastąpić w roku 2012.

SYSTRA jest pełnomocnikiem wyłonionego pod koniec roku 2007 konsorcjum, które odpowiada za opracowanie całej dokumentacji projektowej nowej linii.


Tramwaj w Hawrze (Francja)

Pierwsza, licząca 13 km długości linia tramwajowa w aglomeracji Hawru przebiegać będzie m.in. tunelem o długości 700 metrów. Trasa linii wytyczona została w kształcie litery Y w celu skomunikowania centrum miasta z przedmieściami Mont-Gaillard i Caucriauville. Oddanie linii do użytku zaplanowano na drugą połowę 2012 roku.

Od sierpnia roku 2008 konsorcjum pod przewodnictwem SYSTRY zapewnia opracowanie dokumentacji projektowych budowy tej pierwszej linii tramwajowej.


Tramwaj w Tours (Francja)

Pierwsza linia tramwajowa w aglomeracji Tours, licząca 15,5 km długości i 30 przystanków, zapewni połączenie północnych dzielnic Tours z przedmieściami Joué-lès-Tours.

Lire