Budownictwo i obiekty inżynieryjne

Cele

Zapewnić wybudowanie obiektów inżynieryjnych najwyższej jakości, zgodnie z budżetem i harmonogramem realizacji, z uwzględnieniem ich wkomponowania w otoczenie, wymogów utrzymania i bezpieczeństwa.

Kompetencje i zasoby

Zespół 100 wykwalifikowanych specjalistów pracujących w siedzibie Spółki:

  • ekspertów od obiektów inżynieryjnych
  • ekspertów od budowli ziemnych
  • ekspertów od budowli podziemnych
  • ekspertów od architektury użytkowej
  • kreślarzy

Ponadto Firma ma do swojej dyspozycji liczny zespół inżynierów pracujących w terenie, przy realizacji różnych, krótkoterminowych lub długofalowych zadań na całym świecie.

Wiadukt w kształcie litery U

Konstrukcja wiaduktu w kształcie litery U to efekt pracy wielodyscyplinarnego zespołu ekspertów SYSTRY podjętej w celu opracowania konstrukcji nowego typu, bardziej ekonomicznej, z wbudowanymi fabrycznie wszystkimi elementami układu komunikacyjnego, zapewniającej łatwy montaż i późniejsze utrzymanie.

Na opracowaną przez siebie konstrukcję wiaduktu w kształcie litery U SYSTRA uzyskała międzynarodowy patent.

Lire

Mosty i wiadukty


Budowle ziemne


Tunele i budowle podziemne


Dworce i stacje


Lokomotywownie / zajezdnie

Projektowanie budowli z uwzględnieniem uwarunkowań eksploatacyjnych taboru i układu komunikacyjnego.