Grupa SYSTRA

Prezentacja firmy

Obszar naszej działalności: komunikacja miejska i kolejowa.

Systra to firma, która się rozwija. Przez ostatnie 50 lat cały czas pracowaliśmy, aby rozwinąć rynek, nasze umiejętności oraz nasze partnerstwa. Ta ciągła podróż sprawia, że jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom i naszym Partnerom usługi i wykonanie, godne zaufania, którym nas obdarzają.

Lire

Filie


Organizacja grupy


Rys historyczny

SYSTRA powstała w wyniku fuzji 2 spółek inżynierskich, z których jedna utworzona została w roku 1957 przez SNCF (SOFRERAIL, Société d’Etudes et de Réalisations Ferroviaires – Biuro Projektowo-Wykonawcze Kolejnictwa), a druga w roku 1961 przez RATP (SOFRETU, Société d’Etudes et de Réalisations de Transports Urbains – Biuro Projektowo-Wykonawcze Komunikacji Miejskiej).

Lire

Biura SYSTRY na świecie