Inżynieria instalacji i urządzeń transportowych

Cele

Zaprojektować docelowo system transportowy o skuteczności zgodnej z oczekiwaniami Zamawiającego, w ramach określonego budżetu i zgodnie z harmonogramem.

Kompetencje i zasoby

Określić i wybrać technologie wykonania; Zalecić i zoptymalizować proponowane rozwiązania spełniającego kryteria kosztowe, zapewniające wymaganą skuteczność, zgodnie z harmonogramem, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, wymogów w zakresie utrzymania i bezpieczeństwa; Wykonać prace projektowe, zapewnić realizację i kontrolę końcową jakości. Kompleksowe podejście obejmujące wszystkie specjalności.

Nasze specjalności


Wielodyscyplinarność