Polska

Poniżej prezentujemy kilka przykładów projektów realizowanych w Polsce przez naszą firmę:

Modernizacja linii E59 pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem

W ramach dwóch kontraktów (z roku 2006 na odcinek Wrocław - Rawicz 58 km i z roku 2008 na odcinek Rawicz-Poznan 110 km) SYSTRA wykonuje dokumentację projektową dla potrzeb podniesienia prędkości na całej, liczącej 160 km linii Poznań - Wrocław (E59).

Lire


Modernizacja linii kolejowej Warszawa Zachodnia - lotnisko im. Fryderyka Chopina

Głównym celem projektu było zapewnienie szybkiego i pewnego transportu między lotniskiem im. Fryderyka Chopina a centrum Warszawy.

Lire


Projekt Trasy „Krasińskiego”

W Warszawie na kolejne lata planowana jest realizacja kilku połączeń mostowych obu brzegów Wisły. SYSTRA od 2007 r. prowadzi prace projektowe dotyczące Trasy „Krasińskiego” wraz przeprawą mostową i linią tramwajową.

Lire


Przebudowa dworca kolejowego Łódź Fabryczna

Przebudowa dworca kolejowego Łódź Fabryczna jest jednym z najważniejszych projektów realizowanych w ostatnich latach w mieście Łodzi. Będzie ona oznaczała stworzenie nowoczesnego węzła transportowego, integrującego transport międzynarodowy, krajowy i miejski.

Lire


Analiza rynku Transportu Kolejowego w Polsce

W 2001 roku Systra opracowała na rzecz Banku Światowego analizę rynku transportu kolejowego pasażerskiego i towarowego. W trakcie prac studialnych przeprowadzono ocenę aktualnej i przeszłej sytuacji transportu kolejowego w Polsce oraz zajęto się prognozowaniem ruchu pasażerskiego i towarowego w świetle przemian społeczno-ekonomicznych, jakie zachodziły w Polsce w tym okresie. Na podstawie analiz przedstawiono propozycje poprawy marketingu transportu kolejowego w Polsce.


Linia E20 Siedlce-Terespol

Systra działając w konsorcjum z firmą Safege w 2005 roku podpisała kontrakt na nadzór prac przy modernizacji odcinka linii E20 Siedlce-Terespol (długość 121 km).

Lire


Projekt transportu miejskiego w Gdańsku

W latach 2002 - 2004 SYSTRA zapewniała doradztwo przy reorganizacji komunikacji zbiorowej w Gdańsku. Prace studyjne obejmowały analizę popytu i ocenę sytuacji w mieście, a także rekomendację sposobu usprawnienia sieci transportu zbiorowego. Systra prowadziła również prace doradcze w trakcie wdrażania projektu.


Restrukturyzacja transportu kolejowego w Polsce

W latach 2004-2005 SYSTRA realizowała projekt, którego celem było pełne wdrożenie prawodawstwa UE w zakresie oddzielenia eksploatacji od infrastruktury, zbudowanie nowego modelu opłat za dostęp do infrastruktury oraz wypracowanie najbardziej korzystnych w polskich warunkach rozwiązań.

Lire