Prace studialne i planowanie

Planowanie systemów komunikacji miejskiej

Przed przystąpieniem do opracowania właściwej dokumentacji projektowej, niezależnie od tego, czy dana inwestycja polega na modernizacji istniejącego systemu komunikacyjnego, czy też na wybudowaniu nowych linii komunikacyjnych, należy przeprowadzić prace studialne i planowanie, które stanowią element kluczowy całej inwestycji.

Lire

Planowanie systemów komunikacji kolejowej

Prace studialne dotyczące aspektów eksploatacji linii kolejowych mogą stanowić odrębny techniczny dział szerzej zakrojonych prac studialnych i planowania środków komunikacji lub też mogą być realizowane zupełnie niezależnie i ograniczać się do problemów czysto kolejowych.

Lire