Oferta

Organizacja instytucjonalna


Doradztwo i ekspertyzy


Projekty koncepcyjne – od studium wykonalności po realizację

Inżynieria projektowa obejmuje całość analiz poprzedzających realizację projektów: studia wykonalności oraz projekty wstępne, skrócone i szczegółowe, badania techniczne i ekonomiczne, opracowanie materiałów przetargowych, przeprowadzenie analizy możliwości infrastrukturalnych, modelowanie, prognozy natężenia ruchu, pomiary ruchu, badania dotyczące ochrony środowiska, analizy wpływu na środowisko, badania dotyczące integracji i planowania węzłów komunikacyjnych, itp.

Lire

Misje Generalnego Wykonawstwa


Wsparcie inwestorskie


Oprogramowanie


Szkolenia