Copyright/Wszystkie prawa zastrzeżone

Koncepcja

Service Communication
SYSTRA
5 avenue du Coq
75009 Paris

Projekt i wykonanie:

Churchill - Groupe Euro-Asian Equities
51, rue Le Peletier
75009 Paris
www.churchill.fr

Strona korzysta z: Spip, system publikacji internetowych.

Wykonano dla:

SYSTRA
5 avenue du Coq
75009 Paris
France
Tél : 33 1 40 16 61 00

S.A. au capital de 15 596 350 euros
387 949 530 RCS Paris
TVA FR 19387949530

Hosting

Ecritel
Direction générale et administrative
51, rue Le Peletier
75009 Paris
Tel : 01.40.61.20.00
Fax : 01.40.61.20.01
www.ecritel.fr

Jesteś obecnie na stronie internetowej Firmy SYSTRA.

Użytkownik mający dostęp do tej strony zobowiązuje się przestrzegać niniejszych warunków korzystania ze strony.

Wasność intelektualna

Wszelkie kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub części składowych i informacji zawartych na tej stronie internetowej bez uprzedniej zgody SYSTRA jest zabronione. Zawartość strony internetowej jest przeznaczona jedynie dla użytku prywatnego.

Zgodnie z przepisami art. 122-5.2 i 3a, Kodeks Własności Intelektualnej zezwala na „kopiowanie lub powielanie zawartości strony pod warunkiem wykorzystania kopiowanych materiałów wyłącznie na użytek własny”, oraz na przytoczenie analiz i krótkich cytatów, dla przykładu lub zilustrowania. Wszelkie powielanie lub odtwarzanie części lub całości strony internetowej bez zgody autora lub jego następców prawnych jest niezgodne z prawem (art. 122-4). Powielanie lub odtwarzanie, jakąkolwiek techniką i metodami, stanowi przestępstwo z art.335-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

Fotografie

Photothèque SYSTRA
RATAN J. BATLIBOI ARCHITECTS, MUMBAI
AREP
Rail Link Engineering
Atoll
RATP - Mauboussin Jean François
SNCF
La CUB
Alstom

Bazy danych

Zgodnie z przepisami ustawy nr 98-536 z 1 lipca 1998r. wprowadzającej do kodeksu własności intelektualnej przepisy dyrektywy 96/9 Komisji Europejskiej z dnia 11 marca 1996r. w sprawie prawnej ochrony baz danych, SYSTRA jest producentem i właścicielem całości lub części baz danych stanowiących niniejszą stronę internetową.

Uzyskując dostęp do niniejszej strony internetowej, akceptujesz fakt, iż wykorzystane w niej dane są chronione prawem, w związku z czym zgodnie z przepisami ww. ustawy z dnia 01/07/98 zabrania się między innymi wyodrębniania poszczególnych części, wykorzystywania, przechowywania, powielania, publikowania lub zapisywania, w sposób bezpośredni lub niebezpośredni, na jakichkolwiek nośnikach danych, jakąkolwiek metodą i w jakiejkolwiek formie, jakościowo lub ilościowo istotnej całości lub części zawartości baz danych zamieszczonych na stronie internetowej, do której uzyskujesz dostęp, a także powtarzanego i systematycznego wyodrębniania lub wykorzystywania elementów jakościowo i ilościowo nieistotnych, jeśli czynności te w sposób jednoznaczny wykraczają poza warunki normalnego użytkowania.

Ochrona Informacji i Swobód (CNIL, Krajowa Komisja Ochrony Informacji i Swobód)

Korzystając z niniejszej strony internetowej Firmy SYSTRA, możesz przesyłać jej administratorowi swoje dane osobiste.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji i swobód z dnia 6 stycznia 1978r. masz prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich korygowania drogą listową, kierując korespondencję na adres: SYSTRA, 5 avenue du Coq, 75009 Paris, Francja.

Znaki i elementy logo, hiperłącza

Wszelkie wykorzystywanie nazw i znaków oraz symboli logo zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej bez uzyskania uprzedniej zgody Firmy SYSTRA jest zabronione. Wymóg uzyskania zgody dotyczy również korzystania z wszelkich zawartych na niniejszej stronie internetowej hiperłączy.

Korzystanie z informacji

Pomimo staranności w doborze i weryfikacji informacji publikowanych na niniejszej stronie internetowej SYSTRA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pomyłki lub przeoczenia, jakie w publikowanych informacjach mogłyby się znaleźć. SYSTRA nie ponosi odpowiedzialności za sposób interpretacji danych zawartych na niniejszej stronie internetowej, ani za konsekwencje ich wykorzystania.

Linki

SYSTRA dobiera linki publikowane na niniejszej stronie internetowej z najwyższą starannością i dbałością o ich jakość. Niemniej jednak SYSTRA nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron, do których publikuje linki.

Drukuj Wyślij link Do góry