Doradztwo i ekspertyzy

Misja „OSTI” (niezależnego doradcy technicznego), Francja

Realizacja misji niezależnego doradcy technicznego (OSTI - Organisme ou Service Technique Indépendant) w ramach programu modernizacji linii kolejowej Marsylia – Aix-en-Provence i budowy trzeciej nitki torów na odcinku między Antibes i Cagnes-sur-Mer linii kolejowej relacji Marsylia – Vintimille, 2006-2007.

Kolej jednoszynowa na archipelagu Palm Jumeirah w Dubaju

W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy poszczególnymi wyspami sztucznego archipelagu Palm Jumeirah oraz w celu połączenia archipelagu ze stałym lądem podjęto realizację budowy kolei jednoszynowej. Konstruktor, firma Marubeni Corporation, zleciła SYSTRZE w roku 2006 misję niezależnej weryfikacji projektów i planu bezpieczeństwa.

Linia kolei dużych prędkości Perpignan – Figueras (Hiszpania)

Budowa nowej linii kolejowej zaliczanej do grupy priorytetowych projektów transeuropejskiej sieci kolejowej, wyposażonej w system ERTMS. Po jej uruchomieniu w roku 2012 czas podróży z Perpignan do Barcelony ulegnie skróceniu do zaledwie 50 minut, a podróż z Paryża do Barcelony trwać będzie już tylko 5,5 godziny. Nowobudowany odcinek linii kolejowej będzie miał długość 45 km, z czego 8 km przebiegać będzie tunelami pod przełęczą Perthus. Linią tą jeździć będą zarówno pociągi pasażerskie dużych prędkości, jak i pociągi towarowe. SYSTRA, we współpracy z firmą TYPSA, wykonuje misję doradztwa technicznego dla gestora linii kolejowej, przy czym misja ta obejmuje nadzór nad pracami projektowymi, nadzór robót, opracowywanie analiz i ekspertyz dotyczących doboru urządzeń kolejowych, w kwestiach eksploatacyjnych, inżynierii lądowej po francuskiej stronie linii oraz przeprowadzanie ocen i ekspertyz w zakresie dokumentacji bezpieczeństwa.

Inwentaryzacja infrastruktury kolejowej regionu Ile-de-France, France

Opracowanie wzorcowej metodologii dla potrzeb oszacowania i zinwentaryzowania majątku Kolei Francuskich RFF w regionie Ile-de-France (infrastruktury kolejowe i budynki niebędące w użytkowaniu służb kolejowych) oraz przetestowanie tej metodologii na obszarze testowym Docks de Saint-Ouen, 2005-2006.

Podmiejskie linie tramwajowe, Francja

Zapewnianie doradztwa i ekspertyz technicznych dla SNCF w ramach federacyjnego programu Regionów francuskich mającego na celu dobór nowego taboru typu tramwaj podmiejski, 2005-2006.

Linia kolejowa Północ-Południe w Arabii Saudyjskiej

W latach 2004 – 2006 SYSTRA opracowywała wstępne i szczegółowe projekty techniczne dla potrzeb budowy linii kolejowej Północ-Południe łączącej kopalnie boksytów z kopalniami fosforanu na wybrzeżu Zatoki Perskiej.

Kolej w Algierii

W latach 2003 – 2006 SYSTRA opracowała i wprowadziła system księgowości analitycznej i obliczania kosztów własnych dla potrzeb krajowego gestora sieci kolejowej „Société Nationale des Transports Ferroviaires” (SNTF).

Linia kolejowa dużych prędkości Południe-Wschód, Francja

Wykonanie ekspertyz projektu przystosowania sieci trakcyjnej do prędkości jazdy 300 km/h (tzw. projekt „TAC 300” - Travaux d’Amélioration de la Caténaire à 300 km/h) na linii kolei dużych prędkości Południe-Wschód, w ramach podniesienia prędkości na niektórych odcinkach z 270 km/h do 300 km/, 2005.

Linia tramwajowa T2 w regionie Ile-de-France, Francja

Przeprowadzenie oceny poziomu bezpieczeństwa „całego systemu” przez Biegłego Eksperta w ramach projektu przedłużenia (o 2,3 km, 3 przystanki) linii tramwajowej T2 w Porte de Versailles (projekt realizowany od roku 2004).

Linia kolei dużych prędkości Wschód, Francja

Przeprowadzenie audytów projektów nowej linii kolei dużych prędkości, odcinek Vaires – Baudrecourt, zgodnie z wymogami planu bezpieczeństwa i europejskimi specyfikacjami technicznymi kompatybilności linii kolejowych. Na przestrzeni 3 lat SYSTRA wykonała łącznie 25 audytów dotyczących projektów opracowanych przez 6 biur projektowych, głównie w dziedzinie budownictwa lądowego, dokonując przy tym oceny ich zgodności z całym systemem komunikacji kolejowej (prace trwają od roku 2003).

Projekty kolejowe w Indiach

W latach 2004 – 2005 SYSTRA uczestniczyła w projekcie optymalizacji wydajności utrzymania ruchu i w programie szkoleń dla personelu Mumbai Railway Vikas Co. Ltd (MRVC), pod kątem modernizacji sieci trakcyjnej, zwiększenia stopnia jej niezawodności i ograniczenia kosztów jej utrzymania.

Linia kolei dużych prędkości Ren-Rodan, Francja

Ocena kosztów w ramach Szczegółowego Projektu Wstępnego pierwszego etapu budowy wschodniego odcinka linii kolei dużych prędkości Ren-Rodan, 2004-2005.

Restrukturyzacja kolei bułgarskich

W latach 2003 – 2005 SYSTRA zapewniała wsparcie przy restrukturyzacji komunikacji kolejowej w celu usprawnienia systemu zarządzania tym sektorem.

Linia kolei dużych prędkości w Korei

W latach 2003 – 2005 SYSTRA przeprowadziła audyt techniczny procedur prób i odbiorów linii kolejowej dużych prędkości relacji Seul-Pusan, na zamówienie spółki Korea High Speed Rail Construction Authority (KHRC), przed ostatecznym przekazaniem tej linii w użytkowanie spółce Korean National Railroad (KNR).

Linia kolei dużych prędkości Madryt – Lerida – Barcelona (Hiszpania)

Nowa, częściowo już użytkowana linia kolejowa o długości 600 km przystosowana do jazdy z prędkością 350 km/h, z wykorzystaniem systemu sygnalizacji ETCS poziom 2 i systemu GSM-R.

Hiszpański gestor infrastruktury kolejowej, firma ADIF, zlecił SYSTRZE przeprowadzenie audytu całości projektu, głównie w celu zbadania przyczyn niższej niż przewidywano eksploatacji linii na odcinku już użytkowanym (Madrid-Lerida), a także w celu określenia działań związanych z budową i planowaniem części robót (odcinek Lerida-Barcelone) w sposób umożliwiający utrzymanie parametrów infrastruktury w perspektywie długoterminowej.

Opracowanie katalogu norm tramwajów dwusystemowych, Francja

Opracowanie specjalnego zestawu informacji dla potrzeb realizacji projektów budowy linii tramwajów dwusystemowych: katalogu norm i wytycznych dla utrzymania ruchu, które mogłyby zostać wykorzystane przy budowie i eksploatacji przyszłych francuskich linii tramwajów dwusystemowych, 2003-2004.

Metro w Meksyku

W roku 2003 SYSTRA przeprowadziła ocenę funkcjonalną linii nr 1, 2 i 3 w celu zdefiniowania programu modernizacji tychże linii i określenia działań priorytetowych.

Sieci komunikacyjne w Bośni i Hercegowinie

W latach 2002 – 2003 SYSTRA dokonała rozpoznania i oceny projektów infrastruktury wszelkich rodzajów transportu, które mogłyby być finansowane przez międzynarodowe instytucje finansowe.

Nowa linia kolejowa CDG-Express, Francja

Wykonanie wstępnej oceny zagrożeń „dla systemu” w związku z projektem wybudowania nowej linii kolejowej między dworcem Gare de l’Est w Paryżu a międzynarodowym lotniskiem Roissy Charles de Gaulle, 2002-2003.

Drukuj Wyślij link Do góry