Działania SYSTRY jako Jednostki Technicznej Sieci Kolei Francuskich (Réseau Ferré de France)

19 kwietnia 2010r. Sieć Kolei Francuskich wybrała firmę SYSTRA jako pełnomocnika konsorcjum, w skład którego weszły BUREAU VERITAS, współwykonawca, oraz ALGOE, podwykonawca. Konsorcjum to stanowi specjalną jednostkę techniczną, której zadaniem przez pięć najbliższych lat będzie czuwanie nad zapewnieniem zgodności projektów oraz realizacji budowy systemu GSM-Rail.

26/04/2010

Program modernizacji systemu łączności radiowej tor-pociąg (RZP) został wprowadzony przez SKF w lipcu 2003 i ma na celu:

  • zastąpienie w zakresie funkcjonalności aktualnego systemu, którego żywotność dobiega końca;
  • zapewnienie współdziałania europejskich systemów łączności bezprzewodowej RZP;
  • zapewnienie wsparcia dla aplikacji przyszłego europejskiego systemu sterowania pociągiem ETCS (European Train Control System);

Inicjatywy podejmowane przez SKF idą w parze z działaniami wielu krajów europejskich (Niemcy, Szwecja, Holandia, Włochy, Hiszpania, Belgia), które już rozpoczęły budowę sieci GSM-Rail.

SKF zapoczątkowała budowę sieci GSM-Rail jako inwestor publiczny głównie we wschodnich regionach Francji. Wybudowano około pięciuset stacji radiowych oraz łączącą je sieć transmisyjną, sieć telefonii kolejowej, dwa centra łącznicowe oraz platformę integracyjną. Następnie przeprowadzono testy systemu. Pod koniec 2009 roku sieć pokryła 2.700km tras kolejowych, a przejścia bez zaniku sygnału pomiędzy punktami granicznymi z Niemcami były w pełni operacyjne.

W takim kontekście Międzyministerialny Komitet d/s Zagospodarowania oraz Konkurencyjności Regionów, na posiedzeniu w dniu 14 października 2005 uznał, że projekt GSM-Rail może być realizowany na zasadach umowy partnerskiej. SKF rozpoczęła zatem konsultacje, mające na celu przyznanie umowy partnerskiej GSM-Rail. Umowa ta została podpisana 18 lutego 2010 z firmą SYNERAIL i weszła w życie dnia 24 marca 2010. Oddanie do komercyjnej eksploatacji sieci GSM-Rails przewidywane jest za pięć lat i dotyczy około 11.400 km tras kolejowych, co powinno doprowadzić do budowy około 2.000 stacji radiowych.

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w zakresie rozwoju sieci GSM-Rail jest pierwszym partnerstwem publiczno-prywatnym w dziedzinie kolejnictwa. To jedna z ważniejszych umów partnerskich we Francji.

Celem zagwarantowania kontroli nad jak najlepszym wykonaniem przez SYNERAIL prac projektowych oraz realizacji sieci, SKF ucieka się do zewnętrznych jednostek technicznych, wybranych ze względu na swe kompetencje oraz ekspercką wiedzę w zakresie kontroli sieci telekomunikacyjnych. Wykorzystując komplementarny charakter doświadczeń grupy SYSTRA i firmy BURAU VERITAS zdobytych we Francji oraz za granicą w zakresie wdrażania sieci kolejowych, a także wiedzę z dziedziny telekomunikacji (w tym znajomość systemu GSM-Raul) oraz gospodarki kolejowej, konsorcjum działa w oparciu o cztery kluczowe czynniki gwarantujące sukces przy realizacji powierzonej mu misji wsparcia technicznego, mającej na celu zapewnienie weryfikacji, kontroli oraz audytu wdrażania sieci GSM-Rail:

  • Organizacja oparta na geograficznej, trwałej i w pełni funkcjonalnej obecności na poziomie krajowym;
  • Organizacja o określonej strukturze, umożliwiająca zarządzanie licznymi aspektami i etapami projektu, wyposażona w całokształt narzędzi niezbędnych do pracy konsorcjum;
  • Organizacja kompetentna i posiadająca wszechstronne kwalifikacje w dziedzinie telekomunikacji oraz kolejnictwa;
  • Organizacja zdefiniowana w sposób specyficzny z uwzględnieniem celów oraz procesów określonych dla Jednostki Technicznej.

Sukces tej misji wymaga dysponowania szerokim zakresem kwalifikacji, zarówno w dziedzinie eksperckiej wiedzy branżowej: system GSM-Rail, projektowanie i wdrażanie sieci telekomunikacyjnych (producenci wyposażenia, operatorzy, regulatorzy, etc.), jak i w zakresie umiejętności opracowywania ekspertyz funkcjonalnych: znajomość realiów kolejnictwa (gospodarka, telefonia kolejowa, system transmisji, Radio Ziemia Pociąg).

Drukuj Wyślij link Do góry