Grupa SYSTRA odnotowuje dalszy wzrost gospodarczy

Na konferencji prasowej zorganizowanej w dniu 22 kwietnia w siedzibie Grupy w Paryżu, Michel CORNIL, Prezes firmy SYSTRA, oraz Philippe CITROËN, Dyrektor Generalny, przedstawili wyniki finansowe Grupy SYSTRA za rok 2009.

22/04/2010

Rok 2009 przyniósł Grupie SYSTRA kolejny od czterech lat z rzędu wzrost obrotów, z 241,3 milionów euro osiągniętych w roku 2008 do 252,6 milionów euro w roku 2009, to jest o 4,7%. Wynik finansowy netto wyniósł 17,5 milion euro.

Stan zatrudnienia Grupy SYSTRA uległ znacznemu wzrostowi i wyniósł w 2009 roku 2510 osób na całym świecie, z czego 732 osób zatrudnionych w SYSTRA France.

Wartość portfela zamówień Grupy odpowiada na dzień dzisiejszy wartości obrotów za 15 miesięcy.

Region Bliskiego Wschodu nadal pozostaje głównym motorem tego wzrostu, przede wszystkim za sprawą metra w Dubaju i licznych projektów w Arabii Saudyjskiej. SYSTRA umocniła też swą pozycję w Algierii, Maroku i Egipcie.

We Francji SYSTRA potwierdziła swą pozycje lidera w sektorze środków komunikacji zbiorowej wykorzystujących wydzielony korytarz ruchu – tramwajów i autobusów tranzytowych (BHNS), głównie dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas wykonywania misji generalnego projektanta oraz misji doradztwa inwestorskiego w ramach ponad 20 projektów. SYSTRA realizuje również wiele projektów kolejowych we współpracy z Siecią Kolei Francuskich (RFF).

Działalność Firmy w pozostałych regionach świata koncentruje się na projektach wiodących, takich jak Crossrail, projekt szybkiego metra RER w aglomeracji Londynu lub projekt metra w Hanoi.

W celu jeszcze większego włączenia się w działania na rzecz rozwoju Zrównoważonego Transportu i na rzecz ochrony środowiska w marcu 2009 utworzono nową Dyrekcję: SYSTRA Conseil, z zespołem ponad 100 inżynierów, techników i ekspertów.

Drukuj Wyślij link Do góry