Inżynieria urządzeń i systemów komunikacyjnych

Cele

 • Zapewnić przedsiębiorstwom realizującym projekty wielodyscyplinarne zespoły techniczne zdolne zaprojektować, przetestować, uruchomić lub przeprowadzić ekspertyzę systemów i urządzeń zastosowanych w sieciach komunikacji miejskiej i kolejowej.
 • Zapewnić w przedsiębiorstwie systemową wizję transwersalną oraz techniczną wiedzę ekspercką naszych pracowników w każdej specjalności.

Kompetencje

Całościowa wizja systemu. Zespoły najlepszych specjalistów z poszczególnych dziedzin

Departament Urządzeń i Systemów Transportowych to zespół ponad 130 inżynierów i techników z wielu dziedzin i specjalności gotowych rozwiązać wszelkie problemy związane z systemami komunikacyjnymi.

Każdy projekt (zarówno całej sieci komunikacyjnej, jak i pojedynczej linii) traktowany jest jako globalny „system”, którego elementy składowe stanowią „podsystemy”, zazwyczaj uporządkowane wg poszczególnych specjalności technicznych.

Departament zapewnia globalną wizję Systemu dzięki:

 • Kompetencjom obejmującym całość dyscyplin:
  • Inżynieria Systemu
  • Inżynieria FDMS (zapewnianie sprawności, naprawialności, dyspozycyjności i bezpieczeństwa urządzeń)
  • Koordynacja prac wszystkich specjalności
 • Zespołom najwyższej klasy ekspertów technicznych wyspecjalizowanych w poszczególnych dziedzinach (podsystemach):
  • Urządzenia sygnalizacyjne i systemy zapewniania bezpieczeństwa (ATP/ATO, CBTC itp.)
  • Systemy łączności, systemy radiowe i systemy zapewniające pomoc w eksploatacji
  • Zasilanie elektryczne i sieć trakcyjna
  • Wentylacja, automatyka drzwiowa, urządzenia elektromechaniczne
  • Kolejowe linie klasyczne i dużych prędkości
  • Tabor (komunikacja miejska, przewozy towarowe, pociągi dużych prędkości)
  • Systemy bezpieczeństwa działania
  • Systemy pobierania opłat, kasy automatyczne, systemy obsługi kart płatniczych, automatyczne systemy sprzedaży biletów

Realizacja usług zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem ewoluujących systemów komunikacji

 • Analizy bezpieczeństwa, procedury zatwierdzania oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo
 • Projektowanie układów torowych linii Kolei Dużych Prędkości
 • Stosowanie nowoczesnych cyfrowych systemów komunikacji radiowej (GSM-R, TETRA)
 • Projektowanie zintegrowanych systemów automatycznych (metro bez motorniczego)
 • Testowanie i wdrażanie systemów bezpieczeństwa ATC najnowszej generacji (CBTC, METEOR, etc.)
 • Projektowanie najnowszych środków komunikacji (tramwaje na ogumionych kołach itp.)

Dziedziny działalności:

 • Opracowanie koncepcji, od studiów wykonalności po projekty wykonawcze
 • Projektowanie integracji systemów
 • Wykonywanie ekspertyz
 • Opracowywanie i wdrażanie kompleksowych systemów i urządzeń zapewniania bezpieczeństwa
 • Przeprowadzanie kontroli bezpośrednio w fabryce, odbiór urządzeń i instalacji
 • Przeprowadzanie szkoleń

Narzędzia

Departament korzysta z szerokiej gamy narzędzi koniecznych do realizacji poszczególnych projektów, między innymi z następujących programów komputerowych:

SYSPOWER: oprogramowanie do wykonywania obliczeń jazdy pociągów, do obliczania energii trakcyjnej oraz częstotliwości harmonicznych.

RAILSIM: oprogramowanie opracowane przez firmę SYSTRA Consulting dla potrzeb konsolidacji wykresów obciążenia ruchem oraz do elektrycznego wymiarowania sieci dla opcji zasilania prądem przemiennym i prądem stałym.

INRAIL i SOFTLINE: oprogramowanie do wyznaczania przebiegu układów torowych.

ELBAS-WEBANET: program do wykonywania symulacji i do obliczania sieci energetycznych układów trakcji elektrycznej prądu przemiennego, program ELBAS-IMAFEB/ELEFEB do obliczania impedancji oraz natężenia pola elektromagnetycznego i elektrostatycznego. Te trzy ostanie programy mogą być używane w różnych konfiguracjach. Służą do weryfikowania i optymalizacji istniejących urządzeń trakcyjnych a także do określania parametrów instalacji nowoprojektowanych.

AUTOCAD, COREL DRAW, MICROSTATION – oprogramowanie do projektowania, CAO-DAO MICROSOFT PROJECT, PRIMAVERA – oprogramowanie do planowania i zarządzania projektem.

Drukuj Wyślij link Do góry