KOORDYNATOR TECHNICZNY PROJEKTU

Grupa SYSTRA S.A. jest szybko rozwijającym się, międzynarodowym biurem projektowym, prowadzącym działalność w około 90 krajach Europy, Azji, Afryki i Ameryki, zajmującym czołową pozycję na świecie w dziedzinie projektowania komunikacji miejskiej i kolejowej.

W ramach rozwoju Centrum Realizacji Projektów w Europie Środkowej we Wrocławiu, poszukujemy otwartych na nowe wyzwania i ambitnych pracowników na stanowisko:

KOORDYNATOR TECHNICZNY PROJEKTU
Miejsce pracy: WROCŁAW

Cel stanowiska:

Koordynacja i nadzór techniczny dla zapewnienia płynnej realizacji projektu infrastrukturalnego z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz ustalonych harmonogramów.

Zakres obowiązków:

 • Koordynacja techniczna międzybranżowa (w tym wykonywanie rysunków technicznych, raportów itp.)
 • Monitorowanie i weryfikowanie procesu projektowego w zakresie terminowości oraz wymaganej zawartości merytorycznej:
  — przygotowanie wniosków o wydanie opinii, decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjnym
  — weryfikacja wydanych decyzji pod względem zgodności ze złożonym wnioskiem
  — wsparcie w przygotowaniu wniosków o pozwolenie na budowę
  — przygotowanie i przekazywanie dokumentacji Zamawiającemu
  — prowadzenie spraw formalno-prawnych (wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, kontakty z urzędami, prowadzenie oficjalnej korespondencji, prowadzenie rejestru dokumentów itp.)
 • Zapewnienie prawidłowej komunikacji między zespołami branżowymi (w tym podwykonawcami)
 • Współpraca z podwykonawcami na wszystkich etapach realizacji projektu
 • Bezpośrednia współpraca z Kierownikiem Projektu
 • Raportowanie do Kierownika Projektu w zakresie bieżącej realizacji projektu

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – wydział budownictwa, specjalizacja kolejowa (preferowana) lub drogowa
 • Doświadczenie w koordynacji projektów infrastrukturalnych i/lub o dużej skali – min. 1 projekt
 • Biegła znajomość oprogramowania: Pakiet Microsoft Office (MS Project, Excel, Word, Power Point)
 • Znajomość oprogramowania inżynierskiego: AutoCAD, Revit, Bentley
 • Znajomość norm projektowania budowalnego
 • Wysokie umiejętności interpersonalne
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Mile widziana znajomość języka francuskiego, ewentualnie innych języków obcych
 • Znajomość branży infrastruktury kolejowej będzie dużym atutem
 • Gotowość do wyjazdów zagranicznych

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego w dużej, międzynarodowej organizacji
 • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia, adekwatne do posiadanych kompetencji oraz doświadczenia

CV i list motywacyjny w języku polskim oraz angielskim proszę wysłać na adres e-mail: nabor@systra.pl z podaniem nazwy Stanowiska.

W treści aplikacji prosimy o umieszczenie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U.1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Drukuj Wyślij link Do góry