Linia E20 Siedlce-Terespol

SYSTRA działając w konsorcjum z firmą Safege w 2005 roku podpisała kontrakt na nadzór prac przy modernizacji odcinka linii E20 Siedlce-Terespol (długość 121 km).

Prace modernizacyjne podzielono na dwa etapy. Pierwszy obejmował modernizację sieci trakcyjnej, przebudowę nawierzchni torowej i podtorza oraz obiektów inżynieryjnych, przebudowę lub likwidację niektórych przejazdów, modernizację urządzeń srk. Drugi etap obejmował modernizację urządzeń zasilania energetycznego, urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji, urządzeń samoczynnej sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych, budowę dwóch lokalnych centrum sterowania (LCS) w Łukowie i Terespolu, oraz modernizację stacji Siedlce, Łuków, Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, Małaszewicze Południowe i Terespol. Realizacja projektu podzielona była na 4 odcinki: Siedlce-Łuków, Łuków-Międzyrzec Podlaski, Międzyrzec Podlaski-Biała Podlaska, Biała Podlaska-Terespol.

Modernizacja ta miała na celu umożliwienie jazdy pociągów pasażerskich z prędkością 160 km/h oraz towarowych z prędkością 120 km/h, poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy, ograniczenie kosztów eksploatacji i utrzymania linii, zmniejszenie poziomu hałasu i negatywnego oddziaływania na środowisko (jako bariera dla migracji zwierząt).

Galeria

Drukuj Wyślij link Do góry