Linia dużych prędkości LGV Perpignan–Figueras (Hiszpania)

Nowa linia kolei dużych prędkości jest jednym z priorytetowych projektów kolejowej sieci transeuropejskiej i będzie wyposażona w system ERTMS. Od 2012 r., podróż z Barcelony do Perpignan będzie trwała 50 min., a z Barcelony do Paryża – 5godzin 30 min. Linia o długości 45 km, w tym 8 km pod tunelem biegnącym pod przełęczą Perthus, będzie przeznaczona dla ruchu mieszanego, dużych prędkości i transportu towarowego.

SYSTRA, we współpracy z TYPSA, świadczy na rzecz koncesjonariusza pomoc techniczną, obejmującą nadzór nar realizacją prac projektowych, zapewnianie kontroli budowy, weryfikacje i ekspertyzę w zakresie urządzeń kolejowych, eksploatacji, inżynierii lądowej i wodnej na terenie Francji, jak również ocenę i kontrolę dokumentacji bezpieczeństwa.

Drukuj Wyślij link Do góry