Linia kolei dużych prędkości Taipei-Kaohsiung (Tajwan)

Tajwańska linia kolei dużych prędkości połączy dwa największe miasta tego kraju, Taipei na północy z Kaohsiung na południu, i ciągnąć się będzie na odcinku 345 km wzdłuż zachodniego wybrzeża wyspy zamieszkałego przez trzy czwarte ludności Tajwanu.

Budowa tej linii to największa dotychczas inwestycja w infrastrukturę transportu publicznego na wyspie. Projekt realizowany jest w ramach kontraktu typu „Build Operate Transfer” , który umożliwia transfer technologii i know-how.

Projektowana infrastruktura obejmuje wybudowanie wielu obiektów inżynieryjnych: 62 km tuneli, 252 km wiaduktów i mostów oraz 31 km robót makroniwelacyjnych.

Jest to linia dwutorowa o standardowym międzytorzu. W pierwszym etapie przewidziano wybudowanie sześciu stacji pośrednich, a w późniejszym czasie trzech kolejnych.

Na odcinkach szlakowych nawierzchnia torowa wykonana jest na płycie nośnej typu japońskiego, a na odcinkach stacyjnych na płycie typu Rheda. Zastosowano japoński tabor Shinkansen serii 700. Zdolność przewozowa linii wynosi 300 000 pasażerów dziennie przy maksymalnej prędkości użytkowej 300 km/h.

W latach 1990 – 1999 SYSTRA opracowywała na rzecz Inwestora koncepcje, projekty rozwiązań wiaduktów oraz zapewniała kontrolę szczegółowych specyfikacji obiektów.

Od roku 1999 SYSTRA współpracuje ze spółką THSRC eksploatującą linię, zapewniając fachowe doradztwo techniczne w zakresie prac projektowych, wykonania robót i prowadzenia eksploatacji linii. SYSTRA zapewnia też weryfikację projektów wykonawczych opracowywanych przez przedsiębiorstwa budowlane i nadzoruje wykonanie robót budowlanych.

Ważniejsze daty:

  • 1990: opracowanie przez SYSTRĘ (Sofrerail) wstępnego studium wykonalności
  • 1992: zatwierdzenie przebiegu linii przez rząd
  • 1998: podpisanie kontraktu na projektowanie, budowę i eksploatację linii
  • 2000: rozpoczęcie robót budowlanych
  • 2007: oddanie linii do eksploatacji

Ważniejsze liczby:

  • 345 km linii kolejowej, w tym 252 km na wiaduktach i 62 km w tunelach
  • Szacunkowa ilość pasażerów: 187 000 pasażerów dziennie
Drukuj Wyślij link Do góry