MIĘDZYNARODOWA FEDERACJA INŻYNIERÓW KONSULTANTÓW (FIDIC) PRZYZNAJE SYSTRA „NAGRODĘ STULECIA” ZA PROJEKT METRA W MEKCE (ARABIA SAUDYJSKA)

17 września br. w Barcelonie, podczas jubileuszowego kongresu Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) przyznano Systrze ” Nagrodę Stulecia” w kategorii „ Główny projekt budowlany ostatniego wieku” dla projektu metra w Mekce. Nagroda została przyznana w uznaniu dla prac projektowych tej unikatowej linii, zbudowanej w celu transportu ponad 3 milionów wiernych, którzy przybywają corocznie do Mekki na siedmiodniowe pielgrzymki.

08/10/2013

Linia metra w Mekce to 9 trzystametrowych stacji, zaprojektowanych do obsługi 72 .000 pasażerów na godzinę podczas siedmiodniowej pielgrzymki oraz wprowadzenie systemu kontroli zliczania pasażerów, w celu uniknięcia przeładowania. Całkowita wartość projektu to 1.7 miliardów dolarów (95 milionów dolarów za km). Projekt i zakończenie prac nastąpiło w rekordowym tempie 3 lat i obejmowało 2 fazy: 1 faza została zrealizowana w 2008 roku i dotyczyła projektu inżynierskiego, przygotowania dokumentów przetargowych (SYSTRA była głównym konsultantem w konsorcjum) oraz 2 faza, który trwała od 2009 do 2010, w którym SYSTRA wykonała projekty konstrukcyjne dla wiaduktu, stacji oraz torów. Linia metra została otwarta w listopadzie 2010 r. Ponadto SYSTRA otrzymała nagrodę za weryfikację projektów i nadzorowanie prac konstrukcyjnych Mostu Tianxingzhou w Chinach.

Drukuj Wyślij link Do góry