Metro automatyczne w Taipei, linia „Neihu line” (Tajwan)

Stolica wyspy Tajwan dysponuje obecnie sześcioma liniami metra i realizuje drugi już etap rozbudowy swojej sieci. W ramach tego drugiego etapu zostanie wybudowanych 7 nowych linii i 57 stacji.

Pierwsza linia metra oddana do użytku w Taipei w roku 1996, tzw. „Mucha Line”, wyposażona w tabor typu VAL (Véhicule Automatique Léger, czyli „lekkie metro” automatyczne), ulegnie przedłużeniu o odcinek „Neihu Line”.

Nowa linia „Neihu Line” będzie liczyła 12 stacji 15 km długości, w tym 11 km prowadzonych wiaduktami. W celu optymalnego dostosowania linii do gęstej zabudowy miejskiej tajwański Department of Rapid Transit Systems de Taiwan zdecydował się na zastosowanie wiaduktów w kształcie litery U, rozwiązania inżynieryjnego opracowanego przez SYSTRĘ. W celu skrócenia czasu budowy wiaduktu wszystkie elementy tej konstrukcji, zarówno standardowe przęsła w kształcie litery „U”, jak i filary estakady, wykonane są w technologii prefabrykatów.

Na początku lat 90. ubiegłego wieku SYSTRA zapewniała już koordynację wykonania urządzeń energetycznych i mechanicznych oraz budowy obiektów inżynieryjnych, a także szkolenie personelu odpowiedzialnego za eksploatację i utrzymanie urządzeń linii „Mucha Line”.

W ramach budowy nowej „Neihu Line” SYSTRA pełni funkcję „Special Design Consultant” zapewniając doradztwo lokalnym biurom projektowym, głównie w zakresie opracowania projektów całości systemów, projektu wiaduktu, układów torowych i remizy taboru metra.

Ważniejsze daty:

  • 1999: rozpoczęcie opracowywania szczegółowego projektu wstępnego
  • 2003: rozpoczęcie realizacji kontraktu na budowę
  • 2008: oddanie do użytku

Ważniejsze liczby:

  • Długość: 15 km, w tym 11 km na wiaduktach
  • 12 stacji
Drukuj Wyślij link Do góry