Metro automatyczne w Tuluzie (Francja)

Tuluza to drugie miasto we Francji, które postanowiło (w roku 1985) wybudować u siebie „lekkie metro” automatyczne (VAL). Jest to nowoczesne rozwiązanie bez konduktora, zapewniające jednocześnie niezwykle wysoki poziom bezpieczeństwa pasażerów dzięki zastosowaniu układów automatycznych na linii i na stacjach.

Inauguracja linii A miała miejsce w roku 1993. Linia B, stanowiąca jej naturalne uzupełnienie, obsługuje główną oś komunikacyjną aglomeracji Tuluzy w kierunku północ-południe.

Po opracowaniu skróconego studium wykonalności dla potrzeb projektu metra automatycznego oraz analizy porównawczej systemów VAL i tramwajowego (1984-1985), SYSTRA uzyskała zlecenie na opracowanie projektu wstępnego obiektów budowlanych i wyposażenia linii A (1985-1987); następnie zapewniała koordynację prac konsorcjum realizującego zadanie generalnego projektanta dla potrzeb wykonania tychże robót (1989-1993). W roku 1992, dzięki sukcesowi pierwszej linii i z uwagi na doskonałą znajomość kontekstu lokalnego, SYSTRA uzyskała zlecenie na kierowanie opracowaniem projektu wstępnego dla linii B, której oddanie do użytku przewidziano na rok 2007. Od roku 1999, stojąc na czele konsorcjum „Groupement d’Ingénierie du Métro de Toulouse” (GIMT), SYSTRA zapewnia całość prac projektowych dla potrzeb budowy linii B.

Ważniejsze daty

  • 1980: Podjęcie decyzji o budowie trzech linii komunikacyjnych, A, B i C, na wydzielonym pasie ruchu
  • 1985: Podjęcie decyzji o wyborze rozwiązania typu VAL (lekkie metro automatyczne) i budowie pierwszej linii
  • 1993: Inauguracja linii A i rozpoczęcie prac nad opracowaniem skróconego projektu wstępnego dla linii B
  • 2001: Rozpoczęcie robót
  • 2007: Przeprowadzenie prób i oddanie do użytku linii B

Ważniejsze liczby

Linia B:

  • Długość: 15,1 km (całkowicie podziemna)
  • Liczba stacji: 20
Drukuj Wyślij link Do góry