Metro w Hanoi (Wietnam)

Linia testowa jest pierwszą linią metra wybudowaną w Wietnamie. Docelowo, tj. do roku 2030, po jej skomunikowaniu z pięcioma kolejnymi liniami metra, linia ta stanowić będzie główny trzon sieci komunikacyjnej Hanoi.

Linia testowa wytyczona została na osi wschód-zachód. Na trasie jej przebiegu znajdzie się12 stacji, w tym 3 zlokalizowane w dzielnicach uniwersyteckich, stacja przy Świątyni Literatury oraz stacja końcowa zlokalizowana na dworcu centralnym Hanoi. Linia będzie miała długość 12,5 km, w tym 8,5 km prowadzonych będzie na jednotorowym wiadukcie typu „U”, a 4 km w podwójnym tunelu.

Od listopada 2007 roku SYSTRA realizuje misję głównego konsultanta w zakresie opracowania koncepcji i materiałów przetargowych, przy analizie ofert i przy zawieraniu kontraktów. SYSTRA świadczy też na rzecz zamawiającego usługi doradztwa przy zarządzaniu projektem oraz zapewniać będzie pełny nadzór nad wykonaniem robót na etapie budowy i montażu instalacji. W końcowym etapie prac SYSTRA świadczyć będzie również pomoc w przygotowaniu linii do eksploatacji i jej utrzymania.

Ważniejsze liczby dotyczące projektu budowy linii testowej:

  • Długość całkowita: 12,5 km (4 km pod ziemią i 8,5 km wiaduktem)
  • Liczba stacji: 12
  • Liczba pasażerów (w roku 2030): 754 000 osób dziennie

Ważniejsze daty:

  • 2009: zakończenie opracowywania projektów technicznych i rozpoczęcie procedury przetargowej
  • 2010: rozpoczęcie robót
  • 2014: oddanie linii do użytku
Drukuj Wyślij link Do góry