Metro w Manili MRT3 (Filipiny)

Aglomeracja Manili, stolicy i największego portu Filipin, liczy 13,4 milionów mieszkańców. Budowa sieci metra rozpoczęła się w latach 80. ubiegłego stulecia.

Obecnie sieć ta składa się z trzech linii:

 • LRT1 – 15 km, 18 stacji
 • MRT3 – 16,8 km, 13 stacji
 • MRT2 – 4,3 km, 4 stacji

Linia MRT3, zwana Métrostar, jest linią niemal całkowicie nadziemną, wytyczoną zgodnie z przebiegiem głównej arterii miasta, EDSA, na osi północ-południe.

Budowa tego odcinka metra realizowana była w ramach kontraktu typu „Build, Lease, Transfer”. Projektowana rozbudowa północna spowoduje przedłużenie linii o 7,2 km.

MRT3 jest linią zelektryfikowaną dwutorową. 9,6 km tej linii biegnie wiaduktami, 5,5 km to odcinki naziemne, a 1,7 km prowadzone jest tunelami. System sygnalizacji wyposażony jest w System Automatycznej Ochrony Pociągu (ATP).

Station du MRT 3 à ManilleNad torami linii MRT3 wybudowano estakadę drogową o długości 600 m. Wybudowano również liczące 130 m długości nadziemne przejście dla pieszych, które zapewnia komunikację z linią LRT1.

Grupa SYSTRA uczestniczy w projekcie MRT3 od roku 1994, zapewniając głównie nadzór nad opracowaniem studium wykonalności oraz nadzór nad budową, w tym m.in.:

 • weryfikacje projektów technicznych;
 • kontrole fabryczne oraz próby przy odbiorze taboru;
 • nadzór budowy;
 • opracowanie regulaminów i procedur eksploatacji;
 • opracowanie dokumentów szkoleniowych, przeprowadzenie szkoleń dla personelu obsługującego urządzenia kolejowe.

Od 2001 do 2006, grupa SYSTRA zapewniała wsparcie przy eksploatacji i przy nadzorze utrzymania.

Kluczowe daty

 • 1995 – uruchomienie projektu przez filipiński rząd
 • 1999 – oddanie do użytku odcinka centralnego
 • 2000 – oddanie do użytku całej linii.

Kluczowe liczby

 • 16,8 km (w tym 1,7 km w tunelu)
 • 13 stacji (11 nadziemnych, 2 podziemne)
 • 400 000 pasażerów/dzień
Drukuj Wyślij link Do góry