Nowa Grupa SYSTRA : pierwszy etap rozpoczęty

Pierwszy etap procesu przebudowy grupy SYSTRA zakończył się dnia 30 czerwca 2011, wraz z wchłonięciem finansowej spółki holdingowej SYSTRA przez spółkę SYSTRA S.A., przekazaniem przez RATP i SNCF kontroli nad XELIS i INEXIA oraz zmianami w zarządzaniu spółki SYSTRA, umożliwiającymi przekształcenie jej w spółkę akcyjną z Radą Nadzorczą i Zarządem.

27/01/2012

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2011 dokonano nominacji nowej Rady Nadzorczej, w której zasiadać będą odpowiednio: Pan Pierre Mongin w charakterze przewodniczącego oraz Pan Guillaume Pepy jako wice-przewodniczący (zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy RATP i SNCF). Przedstawicielami RATP będą dodatkowo Pan Alain Le Duc oraz Pan Jean-Marc Janaillac. SNCF, ze swojej strony, będzie reprezentowana przez Pana Pierre Izard oraz Pana Dominique Thillaud. Pan Henri d’Ambrières (Crédit Agricole) oraz Pan Alain Grandel (BNP) reprezentować będą społeczność banków – akcjonariuszy SYSTRA, powiązanych również z dwoma kontrolerami: Panem Alain Frybourg (Natixis) oraz Panem Jean de la Raudière (Société Générale). W Radzie Nadzorczej zasiadać będzie także dwóch niezależnych członków zarządu: Pan Pascal Poirot oraz Pani Micheline Bossaert.

Trzech członków Rady Nadzorczej zostało wybranych przez pracowników SYSTRA.

Rozpoczynamy etap przejściowy, w którym SYSTRA, XELIS i INEXIA muszą opracować plan integracji, podlegający następnie aprobacie akcjonariuszy. W czasie trwania tej fazy, trzy w/w podmioty zachowują swoją autonomiczną politykę handlową. Oznacza to, że będą wypełniać zobowiązania związane z prowadzonymi przez siebie przetargami, tak by zapewnić swoim klientom pełne bezpieczeństwo w kwestiach, w których mógłby zaistnieć konflikt interesów.

Drukuj Wyślij link Do góry