Organizacja grupy

Struktura organizacyjna Grupy SYSTRA składa się z:

  • regionów z poszczególnymi spółkami zależnymi. Każda spółka zależna stanowi zdecentralizowaną jednostkę będącą bliżej naszych klientów;
  • dyrekcji inżynierii z podlegającymi jej departamentami ds. zarządzania projektem, ds. inżynierii lądowej oraz ds. obiektów inżynieryjnych, infrastruktury transportu, systemów transportu, taboru kolejowego i urządzeń naprawczych. Wielodyscyplinarne zespoły zatrudniające najlepszych specjalistów od transportu miejskiego i kolejowego zapewniają koordynację realizacji projektu w zakresie wszystkich specjalności technicznych.
  • dyrekcji doradczej: „SYSTRA Conseil” odpowiada za zintegrowaną wizję mobilności, proponując zastosowanie przyjaznych środków komunikacji dużej prędkości, działając w ramach wielodyscyplinarnego zespołu specjalistów obejmującego pięć wydziałów: ekonomia transportu, mobilność i terytoria, nowe technologie, eksploatacja i polityka utrzymania ruchu, przy czym ten ostatni zajmuje się również doradztwem, szkoleniami oraz zapewnianiem wsparcia inwestorskiego;
  • funkcji pomocniczych: dyrekcja finansowa i prawna, dyrekcja zasobów ludzkich, jednostki zarządzania oraz zrównoważonego rozwoju, komunikacja itd.

Galeria

Drukuj Wyślij link Do góry