Organizacja instytucjonalna

Projekt linii magistralnej „EuroMed” Transport

Projekt budowy linii magistralnej „EuroMed Transport” realizowany jest w ramach programu MEDA finansowanego przez Komisję Europejską zgodnie z decyzjami podjętymi w roku 1995 na Konferencji w Barcelonie, na której 15 państw Unii Europejskiej i 12 państw Basenu Morza Śródziemnego przyjęło Deklarację barcelońską. Na początku roku 2003 realizację tego projektu Komisja Europejska zleciła konsorcjum kierowanemu przez Niemiecką Spółkę Współpracy Technicznej (GTZ).

Zadaniem konsorcjum jest przeprowadzenie zakrojonych na szeroką skalę prac studialnych mających na celu rozpoznanie instytucjonalnych aspektów sektora transportowego wszystkich środków transportu w 12 państwach basenu śródziemnomorskiego, tj.: Algierii, Tunezji, Maroku, Izraelu, Palestynie, Egipcie, Jordanii, Syrii, Libanie, Turcji, Cyprze i Malcie. Kontrakt zawarto na okres 4 lat. Jego głównym celem jest utworzenie strefy wolnego handlu obejmującą 25 państw Unii Europejskiej i 12 państw południowej części basenu Morza Śródziemnego, w oparciu o sprawny, trwały i pewny sektor transportu.

SYSTRA, jako uczestnik tego konsorcjum, zapewnia doradztwo w kwestiach związanych z polityką transportową i realizuje krótkofalowe działania doradcze w obszarach dotyczących instytucjonalnych i kolejowych aspektów budowy tego wspólnego obszaru, a także w kwestiach związanych z zapewnieniem intermodalności i rozwiązaniem barier celnych.

Interoperacyjność linii B szybkiej kolei miejskiej RER, Francja

Rozpoznanie warunków technicznych, prawnych, społecznych i finansowych wspólnej struktury zarządzania linią B szybkiej kolei miejskiej RER, w regionie Ile-de-France, eksploatowanej obecnie przez RATP i SNCF (2005).

Linie tramwajowe w Barcelonie (Hiszpania)

Od 2003 do 2005 r. SYSTRA pełniła rzecz gestora, konsorcjum TramMet, funkcję konsultanta przy weryfikacji zgodności umowy koncesyjnej z wewnętrznymi umowami pomiędzy poszczególnymi koncesjonariuszami dla potrzeb eksploatacji linii del Besos i Diagonal.

Modernizacja sieci transportu publicznego w Tallinie (Estonia)

Określenie niezbędnych środków dla zwiększenia sprawności i opłacalności sieci tramwajowej, stanowiącej uzupełnienie sieci autobusowej i trolejbusowej (2003-2005).

Rozpoznanie struktury instytucjonalnej transportu publicznego we Francji

Opracowanie, a następnie kolejne aktualizacje dokumentu prezentującego strukturę instytucjonalną i finansową sektora transportu publicznego we Francji (2001).

Projekt LI RI CA (Ligurie Riviera Côte d’Azur), Francja-Włochy

W ramach projektu usprawnienia połączeń kolejowych między Francją a Włochami SYSTRA opracowała propozycję montażu instytucjonalnego i prawnego dla potrzeb uruchomienia określonego projektu interoperacyjnej usługi komunikacyjnej (od 2005 r.).

Opracowanie ujednoliconego taryfikatora dla potrzeb aglomeracji marsylskiej, Francja

Określenie i ocena wspólnej struktury opłat przewozowych dla różnych instytucji odpowiedzialnych za organizację transportu miejskiego w regionie PACA oraz w departamencie Bouches du Rhône (2004).

Reorganizacja komunikacji zbiorowej w Gdańsku (Polska)

W latach 2002 - 2004 SYSTRA zapewniała doradztwo przy reorganizacji komunikacji zbiorowej w Gdańsku, wsparcie przy realizacji tego projektu, oraz przy opracowywaniu drugiego projektu dotyczącego komunikacji zbiorowej.

Wdrożenie dyrektyw Unii Europejskiej w dziedzinie transportu kolejowego w Polsce

Od 2004 do 2005 spółka SYSTRA zapewniała polskim władzom wsparcie przy realizacji procesu wprowadzania w życie dyrektyw europejskich oraz przy realizacji drugiego pakietu kolejowego.

Ocena przepustowości genewskiego węzła kolejowego (Szwajcaria)

Przeprowadzone w roku 2003 prace studialne miały na celu zidentyfikowanie najbardziej problematycznych miejsc i ograniczeń genewskiego węzła kolejowego w związku z uruchomieniem projektu Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse (projekt CEVA) oraz wyznaczenie kierunków rozwoju infrastruktury do roku 2020 i po nim.

Magistrala kolejowa Pau-Canfranc-Saragossa (Francja/Hiszpania)

Analiza eksploatacyjna, opracowanie prognoz natężenia ruchu oraz opracowanie bilansów i oceny społeczno-gospodarczej ponownego otwarcia linii kolejowej Pau-Canfranc-Saragosse (2002-2003).

Komunikacja tramwajowa w Rydze (Łotwa)

W latach 2002-2003 przeprowadzenie analizy kontekstu instytucjonalnego w ramach studium wykonalności projektu budowy nowoczesnej linii tramwajowej.

Linia kolei dużych prędkości Hong Kong- Kanton (Chiny)

W roku 2002 SYSTRA opracowała projekt techniczny i kosztorys oraz uruchomiła wstępne procedury administracyjne związane z projektem budowy linii kolei dużych prędkości, bądź to w ramach TGV, bądź też w ramach Maglev.

Zobacz projekty « Organizacja instytucjonalna »

Drukuj Wyślij link Do góry