Planowanie i optymalizacja sieci komunikacyjnych

Usługi

 • Prace studialne w zakresie planowania komunikacji miejskiej
  Opracowanie studiów planowania stanowi kluczowy etap poprzedzający realizację inwestycji komunikacyjnej, zarówno w przypadku projektu modernizacji układu komunikacyjnego już istniejącego, jak i budowy nowych linii.
  Więcej
 • Prace studialne w zakresie planowania komunikacji kolejowej
  Analizy dotyczące eksploatacji linii kolejowych mogą stanowić część szerszych prac studialnych w zakresie planowania komunikacji, jako ich odrębny rozdział techniczny, ale mogą też być prowadzone niezależnie i koncentrować się na problemach stricte kolejowych.
  Więcej

Cele

Dostrzec tendencje rozwojowe i uprzedzić przyszłe zmiany kontekstu komunikacyjnego.

Kompetencje i środki działania

Do realizacji tych celów powołano specjalny Departament (Wydział), w którym pracuje łącznie 40 wysoko wykwalifikowanych specjalistów z różnych uzupełniających się dziedzin: inżynierowie, ekonomiści, architekci, urbaniści, geografowie, kartografowie, użytkownicy itd. Personel ten opracowuje:

 • analizy włączenia i integracji środka komunikacji zbiorowej kursującego w wydzielonym korytarzu (TCSP);
 • analizy socjoekonomiczne;
 • analizy eksploatacyjne;
 • analizy poziomu zapotrzebowania pasażerów na usługi komunikacyjne;
 • dokumentacje administracyjne.

Specjalne narzędzia dostosowane do potrzeb poszczególnych projektów

Oprogramowanie opracowane przez grupę SYSTRA:

 • EMME2 - TRANUS - TRIPS (Citilabs): oprogramowanie wspomagające symulacje obciążenia ruchem
 • RAILSIM: obliczanie optymalnej jazdy pociągów w trybie jazdy pociągowej i w trybie hamowania, dynamiczna symulacja obciążeń ruchem, testowanie zakłóceń ruchu oraz określanie parametrów sygnalizacji
 • BustRT: obliczanie wydajności oraz charakterystyki eksploatacyjnej BRT (lub BHNS) metodą dynamiczną

Inne rodzaje oprogramowania:

 • MAP INFO: system informacji geograficznej
 • AUTOCAD: projektowanie wspomagane komputerowo
 • COREL DRAW, VISIO: kreślenie wspomagane komputerowo
 • SOFTIME: elastyczne i kompletne obliczanie biegów, budowa rozkładów jazdy z wykrywaniem konfliktów
 • CAPRES: opracowanie i testowanie godzinowych rozkładów ruchu oraz ocena saturacji celem ustalenia przepustowości
 • FBS: wykonywanie obliczeń dla różnych trybów jazdy, konstruowanie i testowanie godzinowych rozkładów jazdy, generowanie sygnałów symetrycznych taboru.
Drukuj Wyślij link Do góry