Planowanie systemów komunikacji kolejowej

Prace studialne dotyczące aspektów eksploatacji linii kolejowych mogą stanowić odrębny techniczny dział szerzej zakrojonych prac studialnych i planowania środków komunikacji lub też mogą być realizowane zupełnie niezależnie i ograniczać się do problemów czysto kolejowych.

Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku SYSTRA potrafi wskazać optymalne rozwiązania, gdyż dysponuje zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny planowania komunikacji i ekspertów od kolejnictwa, po części wywodzących się z SNCF.

Oferowane przez SYSTRĘ prace studialne i analizy obejmują z reguły dwa podstawowe etapy: ocenę istniejącej oferty przewozowej i sposobu jej zorganizowania, a następnie koncepcję zdefiniowania nowej oferty dostosowanej do infrastruktury.

Analizy socjoekonomiczne

Linia kolejowa Lyon - Turyn

Prace studialne dotyczące przebudowy i modernizacji linii kolejowych

Cannes-Grasse, Cannes-Nicea, Pau-Canfranc-Saragossa

Analizy eksploatacyjne (przy użyciu oprogramowania Softime, FBS, Railsim)

Arabia Saudyjska, Wenezuela

Analizy przepustowości linii magistralnych

Węzły kolejowe Bordeaux i Lyonu, schemat kolejowy regionu Lotaryngii, obsługa kolejowa turystycznego regionu Mont Saint-Michel

Koncepcja i projektowanie linii kolei dużych prędkości

JPEG - 11 kb
Opracowanie scenariusza linii kolei dużych prędkości (LGV) w regionie PACA

Maroko, Amiens-Calais, Poitiers-Limoges, Nîmes-Montpellier

Opracowywanie analiz i modelowanie na zamówienie.

Drukuj Wyślij link Do góry