Projekty koncepcyjne – od studium wykonalności po realizację

Inżynieria projektowa obejmuje całość analiz poprzedzających realizację projektów: studia wykonalności oraz projekty wstępne, skrócone i szczegółowe, badania techniczne i ekonomiczne, opracowanie materiałów przetargowych, przeprowadzenie analizy możliwości infrastrukturalnych, modelowanie, prognozy natężenia ruchu, pomiary ruchu, badania dotyczące ochrony środowiska, analizy wpływu na środowisko, badania dotyczące integracji i planowania węzłów komunikacyjnych, itp.

Metro w Teheranie (Iran)

Na zlecenie firmy Métro de Téhéran TUSRC SYSTRA przeprowadza analizę długoterminowego planu budowy sieci metra do roku 2030. Ważnym aspektem tych analiz jest włączenie do planu problematyki obsługi prowincji Teheran, która to kwestia nigdy przedtem nie była uwzględniana.

Linia nr 2 metra w Mashad (Iran)

Analizy eksploatacyjne oraz opracowanie specyfikacji technicznych systemów i taboru dla potrzeb linii nr 2 metra w Mashad.

Tramwaj Burj Dubaï (Zjednoczone Emiraty Arabskie)

Opracowanie skrótowych i szczegółowych projektów wstępnych, materiałów przetargowych oraz nadzór nad procesem budowy sieci komunikacji tramwajowej w ramach programu zagospodarowania Burj Dubai.

Nowa linia Poitiers-Limoges (Francja)

Opracowanie wstępnych analiz funkcjonalnych nowej szybkiej linii dużych prędkości relacji Poitiers-Limoges oraz zapewnienie wsparcia w przygotowywaniu publicznej debaty na temat projektu, będącego w trakcie realizacji od 2004 roku.

Wiadukt Courbessac (Francja)

Opracowanie projektu wstępnego budowy wiaduktu kolejowego Courbessac w Nîmes, nowego obiektu inżynieryjnego zapewniającego bezpośredni dojazd do dwora kolejowego w Nîmes dla pociągów pasażerskich jadących od strony Alès, bez konieczności nawracania w Courbessac. Projekt realizowany jest od roku 2004.

Plan rozwoju kolei w Maroku

Opracowanie planu rozwoju krajowej sieci kolei magistralnych oraz studium wykonalności budowy linii kolei dużych prędkości relacji Casablanca – Marrakech, dla marokańskich kolei państwowych Office National des Chemins de Fer.

Linia kolei dużych prędkości Teheran - Mashad (Iran)

SYSTRA, we współpracy z firmą METRA Consultants, opracowuje na zlecenie irańskiego ministerstwa transportu studia wykonalności projektu budowy linii kolei dużych prędkości relacji Teheran – Mashad, o długości 800 km.

Tramwaj dwusystemowy na Reunion (Francja)

Opracowanie projektu wstępnego pierwszego etapu, tj. budowy 40-km odcinka linii kolejowej (w tym 10 km w tunelach), projektu budowy linii tramwaju dwusystemowego między Saint-Paul a Saint-Denis, 2005-2006.

Linia kolejowa Północ-Południe łącząca zagłębia wydobywcze w Arabii Saudyjskiej

SYSTRA opracowała wstępny i szczegółowy projekt techniczny w ramach projektu budowy linii kolejowej Północ-Południe zapewniającej komunikację między zagłębiem boksytów a zagłębiem fosforanowym w Arabii Saudyjskiej i wybrzeżem Zatoki Perskiej. Projekt przewiduje wybudowanie 1800 km nowych linii kolejowych dla potrzeb ruchu towarowego oraz modernizację 400 km linii już istniejących.

Projekt komunikacji zbiorowej typu Buspas w Hawrze (Francja)

Ocena możliwości i opracowanie studium wykonalności budowy sieci komunikacji zbiorowej typu Buspas (z wydzielonym korytarzem zarezerwowanym wyłącznie dla pojazdów komunikacji zbiorowej) w aglomeracji Hawru, 2005-2006.

Metro w Hanoi (Wietnam)

SYSTRA otrzymała zlecenie na opracowanie studium wykonalności budowy pilotażowej linii komunikacji zbiorowej w Hanoi. Na podstawie tego projektu Ludowy Komitet Hanoi ma określić kryteria, na podstawie których zdefiniowany zostanie przebieg i rodzaj komunikacji zbiorowej najlepiej przystosowane do lokalnego kontekstu Hanoi, z uwzględnieniem klimatu, topografii, organizacji ruchu, problemów technicznych i możliwości finansowania.

Projekt komunikacji zbiorowej typu Buspas na Martynice (Francja)

Wykonanie prac studialnych w celu zdefiniowania docelowego projektu i jego przedłożenia opinii publicznej, polegającym na utworzeniu, do roku 2011, wydzielonego korytarza komunikacyjnego o długości 13,8 km dla potrzeb 2 linii tramwajowych na ogumionych kołach obsługujących połączenia między centrum miasta Fort-de-France, centrum miasta Lamentin a lotniskiem Lamentin. Zdefiniowanie taryfikatora dla przyszłej linii, określenie sposobu zorganizowania i możliwości finansowania eksploatacji tej linii. Opracowanie wstępnej dokumentacji dla potrzeb Debaty Publicznej na temat tego projektu, 2004-2006.

Węzeł komunikacyjny Marguerittes (Francja)

Analiza możliwości zagospodarowania infrastruktury kolejowej i utworzenia w Marguerittes węzła komunikacyjnego (stacji końcowej) w związku z projektem usprawnienia sieci regionalnej komunikacji podmiejskiej wokół Nîmes, 2004-2005.

Przystosowanie metra w Marsylii dla potrzeb osób niepełnosprawnych (Francja)

Prace studialne mające na celu określenie rozwiązań technicznych umożliwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym, w tym zwłaszcza wsiadanie i wysiadanie z wagonów na stacjach metra w Marsylii, 2004-2005.

Tramwaj w Rio de Janeiro (Brazylia)

SYSTRA opracowała studium wykonalności w zakresie rozwiązań technicznych i możliwości finansowania budowy sieci komunikacyjnej średniej przepustowości w dzielnicy Barra da Tijuca w Rio de Janeiro.

Optymalizacja rozkładów jazdy Kolei Francuskich (Francja)

W ramach podjętego przez Koleje Francuskie (RFF) programu optymalizacji przepustowości sieci francuskich kolei w oparciu o zasadę rytmiczności ruchu SYSTRA opracowała wykresy obciążenia ruchem dla pociągów pasażerskich obsługujących linie dalekobieżne i regionalne, 2003-2005.

Metro w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie)

W związku z wynikami wstępnych prac studialnych, które wykazały, konieczność utworzenia wydzielonego korytarza dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Dubaju, w związku z przewidywanym dynamicznym wzrostem liczby mieszkańców tego miasta w ciągu najbliższych 15 lat, Władze Miejskie Dubaju zleciły SYSTRZE opracowanie wstępnych analiz inżynierskich obejmujących opracowanie koncepcji (rodzaj komunikacji, sposób poprowadzenia korytarza), opracowanie prognoz natężenia ruchu, wykonanie części prac projektowych (design 30%), opracowanie materiałów przetargowych i zorganizowanie przetargu na dostawę wszelkich robót związanych z tym projektem.

Metro w Suzhou (Chiny)

SYSTRA opracowała studium usprawnienia sieci komunikacyjnej w aglomeracji Suzhou, a od jesieni 2003 zapewnia weryfikację wszystkich projektów inżynieryjnych i komunikacyjnych dla potrzeb budowy linii nr 1 metra.

Tramwaj w Tallinie (Estonia)

SYSTRA opracowała studium wykonalności obejmujące kwestie techniczne, ekonomiczne i finansowe dla projektu usprawnienia sieci tramwajowej i poprawienia aspektów multimodalności komunikacji zbiorowej w aglomeracji Tallina.

Sieć komunikacji zbiorowej aglomeracji Tunisu (Tunezja)

Studium wykonalności / projekt wstępny skrócony sieci komunikacji zbiorowej w perspektywie długoterminowej, obejmującej linie szybkiej kolei (w dużej części do wybudowania), istniejące linie metra (do rozbudowy i modernizacji) oraz linie autobusowe (wydzielenie niezależnych korytarzy komunikacyjnych Buspas).

Sieć kolei dużych prędkości na Ukrainie

Opracowanie studium strategicznego i studium wykonalności budowy sieci kolei dużych prędkości.

Tramwaj w Rydze (Łotwa)

SYSTRA wykonała prace studialne dotyczące komunikacji zbiorowej w Rydze (Łotwa), w tym szczegółowe studium wykonalności budowy szybkiej linii tramwajowej.

Tramwaj w Wilnie (Litwa)

SYSTRA otrzymała zlecenie na opracowanie, we współpracy z Urzędem Miejskim i lokalnymi spółkami transportowymi, studium wykonalności systemu komunikacji zbiorowej najlepiej przystosowanego do strategicznego planu rozwoju aglomeracji: sieci obejmującej 3 linie tramwajowe powiązane z istniejącymi środkami komunikacji zbiorowej – autobusową i trolejbusową.

Likwidacja przejazdów w poziomie drogi na linii kolejowej Paryż – Tuluza (Francja)

Opracowanie projektów wstępnych i projektu budowlanego likwidacji 10 przejazdów w poziomie drogi zlokalizowanych na linii kolejowej Paryż – Orlean – Limoges – Tuluza, 2002.

Opracowanie schematu ogólnego szybkiej linii kolejowej łączącej Paryż z lotniskiem CDG (Francja)

Opracowanie schematu ideowego projektu linii kolejowej CDG-Express zapewniającej połączenie centrum Paryża z lotniskiem Charles de Gaulle, w ramach programu projektów komunikacyjnych opracowanego przez Zrzeszenie Transportu Regionu Ile de France (Syndicat des Transports d’Ile-de-France), 2001.

Metro w Kairze (Egipt)

Od czasu opracowania w latach 70. ubiegłego wieku pierwszego planu komunikacji zbiorowej w aglomeracji Kairu SYSTRA nieustannie zapewniała wsparcie techniczne Krajowemu Zarządowi Tuneli (NAT, National Authority for Tunnels) we rozbudowie sieci komunikacji miejskiej. W latach 1998-2000 opracowanie drugiego planu komunikacji oraz sporządzenie studium wykonalności dla trzeciej linii (27 km, 30 stacji) metra aglomeracji Kairu wyznaczyło kolejny etap tej współpracy.

Metro w Meksyku (Meksyk)

Od roku 1967, tj. od początku realizacji programu budowy metra w Meksyku, SYSTRA aktywnie uczestniczyła w realizacji wszystkich etapów tego projektu. Ostatnio, w latach 2001-2003, opracowała studium wykonalności dla potrzeb budowy linii nr 12 oraz analizę funkcjonalną linii nr 1, 2 i 3 w celu ich modernizacji.

Drukuj Wyślij link Do góry