Rys historyczny

SYSTRA powstała w wyniku fuzji 2 spółek inżynierskich, z których jedna utworzona została w roku 1957 przez SNCF (SOFRERAIL, Société d’Etudes et de Réalisations Ferroviaires – Biuro Projektowo-Wykonawcze Kolejnictwa), a druga w roku 1961 przez RATP (SOFRETU, Société d’Etudes et de Réalisations de Transports Urbains – Biuro Projektowo-Wykonawcze Komunikacji Miejskiej).

Obydwa biura projektowe utworzono w celu rozpowszechniania know-how jednostek macierzystych na rynkach zewnętrznych i jako jednostki doradztwa technicznego świadczące usługi dla gestorów sieci zagranicznych, zarówno przy modernizacji i przebudowie linii już istniejących, jak i przy budowie nowych linii przy wykorzystaniu najnowszych zdobyczy technologii. Taki otwarty charakter ich działalności pozwolił im szybko zdobyć międzynarodowe uznanie, głównie dzięki połączeniu kompetencji inżynierskich z doświadczeniem użytkownika sieci.

Komplementarny charakter dziedzin technicznych i zasobów kadrowych obu biur, a także ich osobiste ambicje zdobycia silnej pozycji na rynku międzynarodowym, to znaczy osiągnięcia poziomu obrotów plasującego je na równi z największymi biurami projektowymi na świecie - te właśnie czynniki przesądziły o podjęciu decyzji o połączeniu jednostek, dzięki czemu rozwiązano ostatecznie problem szkodliwej dla obu spółek wzajemnej konkurencyjności, pozwalając jednocześnie na zachowanie ich odmiennej kultury technicznej we właściwych im dziedzinach działalności:

  • w obszarze inżynierii komunikacji miejskiej
  • oraz w obszarze inżynierii kolejowej i komunikacji dalekobieżnej

Ważniejsze daty:

  • Marzec 1990: utworzenie GIE (Groupement d’Intérêt Économique – Grupa wspólnego interesu gospodarczego)
  • Grudzień 1991: utworzenie holdingu FINANCIERE SYSTRA
  • Czerwiec 1992: utworzenie holdingu SYSTRA S.A., spółki z radą nadzorczą i zarządem, w której 72% udziałów należy do RATP i do SNCF, a 28% do grupy banków, których SOFRETU i SOFRERAIL stały się spółkami zależnymi.
  • Kwiecień 1995: holding SYSTRA S.A. kontrolujący obydwie spółki wraz z ich spółkami zależnymi w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii zmienia nazwę na GROUPE SYSTRA.
  • Listopad 1995: fuzja prawna spółek SOFRETU i SOFRERAIL, w wyniku której powstaje spółka o nazwie SYSTRA-SOFRETU-SOFRERAIL.
  • Czerwiec 1997: SYSTRA-SOFRETU-SOFRERAIL zmienia nazwę na SYSTRA
Drukuj Wyślij link Do góry