SYSTRA Generalnym Projektantem linii kolei dużych prędkości Kénitra-Tanger

W ramach projektu budowy linii kolei dużych prędkości łączącej Casablankę z Tangerem w Maroku Inwestor, ONCF, zlecił wykonanie misji generalnego projektanta w zakresie części budowlanej odcinka południowego nowej linii między Kénitra a Tangerem konsorcjum biur projektowych, w skład którego wchodzą SYSTRA SA (pełnomocnik konsorcjum) oraz marokańskie biura projektowe, w tym marokańska filia SYSTRY.

29/04/2010

Odcinek południowy stanowi połowę całej linii KDP i powiększony jest o odcinki włączenia linii KDP z dworca w miejscowości Kénitra, co daje łącznie około 122 km szlaku do zaprojektowana i 110 km układów torowych, przy budowie których SYSTRA zapewnia nadzór robót.

Całość misji trwać będzie 49 miesięcy. Konsorcjum odpowiada za opracowanie szczegółowego projektu wstępnego, projektu budowlanego oraz za zapewnianie wsparcia przy zawieraniu kontraktów na dostawę robót w terminie wiążącym 24 miesięcy, misja obejmuje też weryfikację i zatwierdzanie rysunków szczegółowych, zapewnianie kierownictwa wykonania i koordynacji robót, a także wsparcia przy dokonywaniu odbiorów robót.

Podpisany dnia 22 kwietnia 2010r. kontrakt stanowi kontynuację misji, w ramach której SYSTRA opracowała projekt wstępny skrócony infrastruktury i układu komunikacyjnego, ukończony w grudniu 2009r.

Drukuj Wyślij link Do góry