SYSTRA OPRACUJE DLA PKP PLK S.A. „KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNO – FUNKCJONALNĄ DOSTOSOWANIA INFRASTRUKTURY PASAŻERSKIEJ NA STACJI WARSZAWA GDAŃSKA DO OBSŁUGI ZWIĘKSZONEJ LICZBY PASAŻERÓW”

Biuro projektowe SYSTRA SA Oddział w Polsce w sierpniu 2017 r. podpisało z PKP PLK S.A. umowę na opracowanie „Koncepcji architektoniczno–funkcjonalnej dostosowania infrastruktury pasażerskiej na stacji Warszawa Gdańska do obsługi zwiększonej liczby pasażerów”.

10/10/2017

Celem głównym projektu jest przebudowa infrastruktury pasażerskiej stacji Warszawa Gdańska, dzięki której zapewniona zostanie odpowiednia, dostosowana do prognozowanych potrzeb, obsługa pasażerów podczas modernizacji linii średnicowej w Warszawie w czasie, gdy stacja Warszawa Gdańska przejmie ruch pociągów dalekobieżnych i dużej części podróżnych ze stacji Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna oraz Warszawa Wschodnia, oraz stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego węzła przesiadkowego. Rezultatem opracowania „Koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej dostosowania infrastruktury pasażerskiej na stacji Warszawa Gdańska do obsługi zwiększonej liczby pasażerów” realizowanym przez SYSTRA SA Oddział w Polsce, ma być określenie szczegółowych wytycznych dla projektu budowlanego dla stacji Warszawa Gdańska w zakresie infrastruktury pasażerskiej.

Drukuj Wyślij link Do góry