SYSTRA SA ODDZIAŁ W POLSCE WYGRAŁA PRZETARG NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W RAMACH PROJEKTU „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ E30 NA ODCINKU KĘDZIERZYN KOŹLE – OPOLE ZACHODNIE” LINIA KOLEJOWA NR 132 BYTOM – WROCŁAW GŁÓWNY NA ODCINKU OPOLE GROSZOWICE – OPOLE ZACHODNIE W ZAKRESIE LINII NR 132

Dnia 21.09.2017r. konsorcjum SYSTRA SA i BPK Mosty podpisało umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla prac na odcinku Opole Groszowice – Opole Zachodnie.

11/10/2017

Modernizacja linii, będącą częścią międzynarodowego korytarza Bałtyk – Adriatyk, będzie miała korzystny wpływ na transport towarów i wykorzystanie potencjału Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Inwestycja usprawni ruch pociągów na linii E30 i zwiększy możliwości komunikacyjne w ruchu regionalnym, lokalnym i dalekobieżnym oraz zwiększy dostępność komunikacyjną w regionie. Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych znacząco wzrośnie poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, czas przewozu ładunków ulegnie skróceniu, a komfort jazdy i obsługi pasażerów zostanie znacznie zwiększony.

Planowany termin zakończenia prac projektowych to 31.07.2019.

Drukuj Wyślij link Do góry