SYSTRA W NAJLEPSZEJ DZIESIĄTCE MIĘDZYNARODOWYCH BIUR PROJEKTOWYCH W DZIEDZINIE TRANSPORTU

Obecnie SYSTRA zalicza się do 10 najlepszych międzynarodowych firm projektowych w dziedzinie transportu.

16/08/2017

Amerykański magazyn Engineering News-Record (ENR) opublikował w lipcu b.r. ranking, w którym awans z 11 miejsca w 2016 roku potwierdza dynamiczną ścieżkę rozwoju firmy, polegającą na poszerzaniu zakresu działalności. Transport to pojemna kategoria obejmująca m.in. porty lotnicze, mosty, drogi, linie kolejowe, tunele oraz obiekty i urządzenia inżynierii wodno-lądowej, dlatego wejście do najlepszej 10 jest prawdziwym osiągnięciem dla SYSTRA.

Dodatkowo w rankingu ENR z grudnia 2016 roku, SYSTRA zajęła 2 pozycję w kategorii masowego transportu i kolei oraz 14 miejsce w kategorii mostowej, wśród międzynarodowych biur projektowych w sektorze transportu.

W opublikowanym rankingu w 2017r. utrzymaliśmy się na 42 miejscu pośród 225 Międzynarodowych Firm Projektowych, w ogólnej kategorii, która obejmuje wszystkie sektory inżynieryjne oraz pozostałe segmenty rynku.

ENR, bazujący na rocznych dochodach w kraju i za granicą jest cenionym rankingiem uznawanym za wyznacznik pozycji w branży inżynieryjnej na całym świecie. Dąży on do usystematyzowania branży budowlanej poprzez przeprowadzanie corocznych badań jej najważniejszych segmentów, a także klasyfikowanie firm dostarczających usługi generalnego wykonawstwa, specjalistyczne, inżynieryjne, architektoniczne, środowiskowe oraz inne.

Drukuj Wyślij link Do góry