SYSTRA WSPÓŁORGANIZATOREM KONFERENCJI NAUKOWEJ

W dniach 17-18 października 2013r. w hotelu Campanille przy ul. Ślężnej 28 we Wrocławiu odbyła się Konferencja naukowo-techniczna pod hasłem „Techniczno-organizacyjne aspekty inwestycji na przykładzie linii kolejowej E59 Wrocław-Poznań” pod honorowym patronatem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Pana Andrzeja Massela oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

22/10/2013

Głównym organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP-Oddział we Wrocławiu, przy współudziale SYSTRA SA oraz Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Wśród około 100 uczestników konferencji, głównymi prelegentami byli przedstawiciele SYSTRA SA, PKP Polskie Linie Kolejowe SA a także firm ViaCon Polska, BPK Mosty s.c, Vossloh Skamo Sp.z o.o, Envi Konsulting oraz Keller Polska.

Tematyka konferencji koncentrowała się na przedstawieniu rozwiązań technicznych jak i analizie uwarunkowań administracyjno - prawnych w inwestycjach kolejowych. Podjęto również zagadnienia wpływu modernizacji linii E59 na rozwój gospodarczy, kontroli i nadzoru realizacji inwestycji modernizacyjnych, jak również wdrażania systemu informatycznego mającego na celu wspieranie procesu inwestycyjnego.

Drukuj Wyślij link Do góry