SYSTRA podpisała dwa kontrakty z miastem Tbilisi

17 grudnia 2010 w Paryżu dyrektor generalny SYSTRY, Pan Philippe Citroën, podpisał dwa kontrakty z prezydentem Tbilisi, Panem Gigi Ugulava. Jeden kontrakt dotyczy opracowania projektu budowy sieci tramwajowej w Tbilisi, a drugi opracowania projektu zagospodarowania przestrzennego stolicy Gruzji.

21/12/2010

Projekt budowy sieci tramwajowej w Tbilisi: finansowany przez francuski rząd projekt przewiduje, w pierwszej fazie realizacji, opracowanie modelu miejskiej komunikacji multimodalnej dla miasta Tbilisi. Faza druga polegać będzie na opracowaniu projektu wstępnego budowy pierwszej linii tramwajowej. Licząca 15 km linia połączy centrum miasta z dzielnicą uniwersytecką Saburtalo i poprowadzona zostanie m.in. alejami Rustaveli i Chachavadze. Zgodnie z oczekiwaniami strony gruzińskiej linia powinna zostać oddana do eksploatacji w roku 2014.

W dalszej perspektywie przewiduje się również wybudowanie kolejnych linii, głównie w kierunku portu lotniczego na południu miasta i w kierunku silnie zurbanizowanych dzielnic północnych (Digomi, Gldani). Prace projektowe rozpoczęły się już w grudniu 2010 i potrwają około roku.

Projekt zagospodarowania przestrzennego Tbilisi: projekt zainicjowany przez gruzińskiego operatora kolejowego „Georgian Railways”, którego dyrektor, Pan Irakbi Ezugbaia, również obecny był przy podpisywaniu kontraktu.

Projekt finansowany jest przez BERD. SYSTRA uczestniczy w jego realizacji jako członek konsorcjum, w którego skład wchodzą „Atelier Parisien d’Urbanisme” (APUR, pełnomocnik) i gruzińska spółka partnerska „Spectrum”.

Wybudowanie kolejowej obwodnicy Tbilisi pozwoli m.in. pozyskać dla miasta około 90 hektarów terenów kolejowych zlokalizowanych w śródmiejskiej części metropolii (korytarze kolejowe, stare wagonownie, warsztaty naprawy taboru itp.) i stworzyć w ich miejscu nową zabudowę oraz miejskie bulwary. Projekt stawia wiele wyzwań, takich jak konieczność oczyszczenia skażonych gruntów, opracowanie nowej wizji urbanistycznej dla tej strefy w celu jej harmonijnego zespolenia z przyległymi obszarami miasta oraz zdefiniowanie programu użytkowego uwzględniającego aktualne potrzeby Tbilisi (infrastruktura biurowa i inne elementy urbanistyczne), programu umożliwiającego wprowadzenie elementów architektury na najwyższym poziomie. Jest to niewątpliwie projekt flagowy i prawdopodobnie najbardziej prestiżowa inwestycja w Tbilisi i całej aglomeracji w perspektywie najbliższych 20 lat.

Zadaniem SYSTRY będzie opracowanie projektu nawierzchni torowych i elementów infrastruktury, w tym głównie określenie możliwości wytyczenia przebiegu linii tramwajowej wzdłuż nowego korytarza, w powiązaniu z projektem linii tramwajowej. Prace projektowe rozpoczną się pod koniec stycznia 2011 i potrwają 8 miesięcy.

Oba nowe projekty stanowią kontynuację projektu modernizacji linii relacji Tbilisi - Batumi realizowanego na rzecz Georgian Railways, są też elementami planu strategicznego oraz projektu wstępnego rozbudowy linii nr 2 metra dla Miasta Tbilisi, a więc dwóch projektów realizowanych przez SYSTRĘ od ponad roku.

Drukuj Wyślij link Do góry