SYSTRA wyróżniona certyfikatem ISO 14001

SYSTRA uzyskała niedawno certyfikat środowiskowy AFAQ ISO 14001 dla wszystkich swoich oddziałów oraz dla działalności doradczej i inżynieryjnej.

02/03/2010

Jest to ukoronowanie wielu wysiłków, których celem było włączenie aspektów ochrony środowiska do systemu zarządzania, dla którego Spółka uzyskała certyfikat ISO 9001 już 12 lat temu. Działania praktyczne będące konsekwencją tej polityki, zaczynają się od wykonywania na co dzień prostych gestów w duchu odpowiedzialności, a kończą na realizacji wielkich eko-projektów na rzecz naszych klientów. Z uwagi na rosnącą liczbę przetargów i kontraktów, posiadanie przez Firmę certyfikatu ISO 14001 stało się koniecznością.

Certyfikacja została przeprowadzona przez AFNOR Certification, francuskiego lidera i jednego z pierwszych organów certyfikacji na świecie, którego etyka i doświadczenie cieszą się dużym uznaniem.

Certyfikat ten, będąc wyrazem zaangażowania zespołów SYSTRA w służbę na rzecz jakości środowiska, świadczy również o poczuciu odpowiedzialności przedsiębiorstwa, które działa w duchu społeczeństwa obywatelskiego, zachowując szczególną dbałość o skutki swojej działalności oraz o kontrolę kosztów. Uzyskanie certyfikatu jest zgodne z długoterminową strategią firmy SYSTRY na rzecz rozwoju zrównoważonego transportu.

Zobacz certyfikat

Drukuj Wyślij link Do góry