Sieć tramwajowa w Bordeaux (Francja)

Sieć tramwajowa w Bordeaux składa się z 3 linii, wybudowanych od razu w pierwszym etapie realizacji tego projektu, przebiegających w całości w poziomie terenu, skomunikowanych ze sobą i z pozostałymi środkami komunikacji zbiorowej obsługującymi aglomerację.

Zgodnie z założeniami lokalnych władz jest to zatem prawdziwa multimodalna sieć komunikacyjna, najlepsze z możliwych (a właściwie jedyne) rozwiązanie pozwalające na ograniczenie ruchu kołowego w mieście, zwłaszcza w centrum aglomeracji, i na usprawnienie komunikacji między oddalonymi od centrum osiedlami mieszkaniowymi a strefami biznesu, administracji i obiektów użyteczności publicznej.

Na obszarze starego miasta i w wąskich ulicach gęstej zabudowy linie tramwajowe wyposażone są w system trakcji elektrycznej firmy Alstom rozprowadzany w nawierzchni torowej (APS, Alimentation par le sol). Torowisko z reguły prowadzone jest bezpiecznym korytarzem lub wydzielonym pasem ruchu, a w bezpośrednim sąsiedztwie budynków zastosowano rozwiązania antywibracyjne.

Misja Generalnego Projektanta – Inwestora Zastępczego w ramach realizacji tej inwestycji zlecona została w roku 1997 konsorcjum, na którego czele stanęła SYSTRA. SYSTRA kierowała głównie pracami zespołu ds. kierownictwa i koordynacji robót, zapewniała koordynację prac projektowych i prac nad opracowaniem systemów, automatów biletowych, sprawowała nadzór nad wykonaniem trakcji elektrycznej w nawierzchni torowej, nad rozruchem taboru i sygnalizacji kolejowej.

Od roku 2002, wciąż w ramach prac konsorcjum, SYSTRA wykonywała misję generalnego projektanta przy realizacji drugiego etapu budowy sieci. Aktualnie SYSTRA pełni funkcję generalnego projektanta przy realizacji trzeciego etapu inwestycji, w ramach którego powstaje rozbudowa 3 istniejących linii do łącznej długości sieci 58,8 km i 124 przystanków.

Ważniejsze daty:

 • 1995: prace studialne dotyczące komunikacji miejskiej w aglomeracji
 • 1998: zatwierdzenie przebiegu linii
 • 2000: rozpoczęcie robót
 • 2003: oddanie do użytku pierwszego etapu (trzy linie)
 • 2008: oddanie do użytku drugiego etapu
 • 2010: rozpoczęcie robót etapu rozbudowy sieci
 • 2013: oddanie do użytku trzeciego etapu

Ważniejsze liczby:

 • Długość sieci: 24,7 km (2008) / 43,3 km (2007)/ 58,8 km (2013)
 • Liczba stacji: 53 (2003) / 89 (2008) / 124 (2013)
 • Liczba składów: 44 (2003) / 70 (2007) / 90 (2013)
 • Ilość pasażerów: 160 000 osób dziennie (2003) / 288 000 (2008) / 430 000 (2013)
Drukuj Wyślij link Do góry