Szkolenia

Szkolenie w zakresie „sygnalizacji kolejowej” (Francja)

Szkolenie dla pracowników firmy TECHNICATOME w zakresie znajomości elementów składowych sygnalizacji systemów komunikacji, 2006.

Metro w Mashad (Iran)

W ramach doradztwa przy uruchamianiu linii nr 1 „lekkiego metra” w Mashad SYSTRA zapewnia szkolenia kadry zarządczej spółki eksploatującej metro oraz pracowników utrzymania ruchu MURCO (Mashad Urban Railway Corp.).

Doradztwo w zakresie eksploatacji i utrzymania linii metra MRT3 w Manilli (Filipiny)

Od momentu oddania do użytku w roku 2000 całej linii nr 3 (MRT3) „lekkiego metra” w Manili SYSTRA zapewnia, w ramach kontraktu o świadczenie usług doradczych w zakresie eksploatacji oraz zapewniania nadzoru nad utrzymaniem ruchu, opracowywanie dokumentów szkoleniowych oraz organizowanie szkoleń dla personelu obsługującego urządzenia metra.

Koleje hinduskie

Szkolenie pracowników spółki MRVC (Mumbai Railway Vikas Co.) w zakresie obsługi urządzeń sieci trakcyjnej i wyposażenia podstacji trakcyjnych w celu podniesienia wydajności pracy służb utrzymania ruchu. SYSTRA zorganizowała 5 sesji szkoleniowych w Europie.

Szkolenie z zakresu znajomości technik kolejowych (Francja)

260 osób, pracowników Kolei Francuskich RFF, uczestniczyło w szkoleniach z zakresu ogólnej znajomości infrastruktury kolejowej i problemów związanych z jej eksploatacją, a także w szkoleniach specjalistycznych poświęconych eksploatacji, zagadnieniom budownictwa, systemom komunikacyjnym i taborowi (2003-2006).

Restrukturyzacja transportu kolejowego w Polsce

Przeprowadzenie szkoleń i zapewnienie doradztwa technicznego dla UTK (Urząd Transportu Kolejowego) w związku z wprowadzaniem europejskich dyrektyw z dziedziny kolejnictwa w celu oddzielenia eksploatacji od infrastruktury: zorganizowanie wizyt poglądowych w różnych krajach Europy.

Restrukturyzacja kolei bułgarskich

Przeszkolenie pracowników administracji kolejowej w ramach restrukturyzacji kolei po oddzieleniu eksploatacji od infrastruktury.

Linia kolei dużych prędkości Londyn – Tunel pod Kanałem La Manche (CTRL)

Przeszkolenie kadr i personelu utrzymania ruchu z zakresu znajomości układów torowych, sieci trakcyjnej, elektrycznych i mechanicznych urządzeń sygnalizacyjnych w ramach konsorcjum RLE, na zlecenie spółki Union Railways.

Modernizacja lokomotywowni i warsztatów naprawczych taboru kolei wietnamskich

Zorganizowanie stażów we Francji dla kierownictwa lokomotywowni i warsztatów naprawczych taboru kolejowego Vietnamese Railways, przeszkolenie na miejscu kierowników zakładów i dyrektorów regionalnych oraz przeprowadzenie oceny efektów tych szkoleń.

Linia kolei dużych prędkości Seul-Busan (Korea)

Zorganizowanie, przeprowadzenie i dokonanie oceny wyników szkoleń w Korei i we Francji dla kierownictwa i przyszłych instruktorów personelu KNR odpowiedzialnych za eksploatację i utrzymanie linii kolejowej.

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla KHRC w związku z potrzebą zapewnienia nadzoru nad układaniem torów linii kolei dużych prędkości, w tym opracowanie programów komputerowych do wyznaczania przebiegu torów i dla potrzeb utrzymania linii.

Drukuj Wyślij link Do góry