Tramwaj w Clermont-Ferrand (Francja)

Miasto Clermont-Ferrand postanowiło zastosować na swojej pierwszej, liczącej 14 km długości linii tramwajowej tabor na ogumionych kołach, a konkretnie najnowsze, nigdy wcześniej nie stosowane rozwiązanie techniczne o nazwie Translohr.

Tramwaj Translohr naprowadzany jest za pomocą jednej centralnie położonej szyny. Każda oś wyposażona jest w urządzenie naprowadzające składające się z dwu rolek w kształcie „V” zaciśniętych na szynie. Trakcja elektryczna wykonana jest jako sieć jezdna napowietrzna.

Od początku lat 90, SYSTRA wykonywała projekty dla inwestycji budowy sieci komunikacyjnej obsługującej aglomerację Clermont-Ferrand. W roku 2001 lokalna instytucja odpowiedzialna za komunikację zbiorową, Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC), zleciła SYSTRZE wykonanie misji doradztwa inwestorskiego.

Misja ta obejmowała opracowanie i przeanalizowanie materiałów przetargowych na system komunikacyjny, opracowanie ogólnych założeń dla potrzeb wyłonienia generalnego projektanta, pomoc w sfinalizowaniu oraz zapewnienie nadzoru i kontroli nad realizacją przetargów, a także opracowanie dokumentacji uzgodnień administracyjnych (pozwolenia, uzgodnienia, subwencje itd.). SYSTRA pełniła również funkcję organizatora i koordynatora realizacji całej inwestycji, funkcję doradcy technicznego, zwłaszcza w zakresie opracowania procedur bezpieczeństwa.

Ważniejsze daty

  • 2000: SMTC podejmuje decyzję o zastosowaniu rozwiązania komunikacyjnego typu tramwaj na ogumionych kołach
  • 2003: rozpoczęcie wykonywania robót
  • 2006: oddanie do użytku pierwszego odcinka
  • 2007: oddanie do użytku drugiego odcinka

Ważniejsze liczby

  • Długość: 14 km
  • Liczba przystanków: 31
Drukuj Wyślij link Do góry