Tramwaj w Miluzie (Francja)

Sieć tramwaju dwustystemowego w regionie Miluzy składa się z jednej linii podmiejskiej wykorzystującej istniejące odcinki linii kolejowych i z dwu linii miejskich. W chwili obecnej realizowana jest budowa jedynie części miejskiej tej sieci.

Pierwszy odcinek miejskiej sieci tramwajowej został oddany do użytku w maju 2006 roku. Trzecia linia, podmiejska, obsługiwać będzie połączenia komunikacyjne w dolinie Thur wykorzystując aż 36 km z ogółu 39km torów kolejowych sieci SNCF. Zastosowane specjalnie dla obsługi tej linii tramwaje dwusystemowe będą przystosowane do obu rodzajów nawierzchni torowej.

SYSTRA uczestniczyła w opracowywaniu projektów regionalnej sieci komunikacji zbiorowej już od początku lat 90., a później brała udział w opracowaniu studium wykonalności.

Na kolejnym etapie realizacji tego projektu, wybrane przez Inwestora konsorcjum biur projektowych pod przewodnictwem SYSTRY opracowywało dokumentację projektową dla miejskiej części linii tramwaju dwustystemowego, w tym głównie projekt wstępny i projekt, zapewniając również pomoc przy zawieraniu kontraktów na wykonanie robót budowlanych, na opracowanie projektów wykonawczych układów torowych i dróg, zapewniając koordynację i nadzór nad poszczególnymi etapami wykonania i oddawania linii do użytku. Misja konsorcjum obejmowała całość urządzeń i systemów, obiekty inżynieryjne, zajezdnię tramwajową, węzły przesiadkowe itd.

Ważniejsze daty

  • 1997-1998: opracowanie studium wykonalności
  • 2000: wybór konsorcjum realizującego zadanie Inwestora zastępczego – Generalnego projektanta
  • 2003: rozpoczęcie robót
  • 2006: oddanie do użytku pierwszego odcinka

Ważniejsze liczby

  • Linia Wschód-Zachód: 8 km, 17 przystanków, 42 000 pasażerów dziennie
  • Linia Północ-Południe: 10,2 km, 21 przystanków, 38 000 pasażerów dziennie
Drukuj Wyślij link Do góry