Tramwaj w Tours (Francja)

Pierwsza linia tramwajowa w aglomeracji Tours, licząca 15,5 km długości i 30 przystanków, zapewni połączenie północnych dzielnic Tours z przedmieściami Joué-lès-Tours.

Inwestycja wymaga wybudowania dwóch dużych obiektów inżynieryjnych: wiaduktu kolejowego nad obwodnicą autostradową oraz mostu przez rzekę Cher (opracowanie projektu tego ostatniego obiektu należy m.in. do zadań konsorcjum). Część linii, a konkretnie jej odcinki biegnące przez historyczne śródmieście i wzdłuż brzegów Loary, wyposażone będą w zasilanie bez tradycyjnej sieci trakcyjnej.

SYSTRA pełni funkcję pełnomocnika konsorcjum i jest jednocześnie generalnym projektantem.

Ważniejsze liczby:

  • Długość: 15,5 km
  • Liczba przystanków: 30

Ważniejsze daty:

  • 2009: rozpoczęcie prac projektowych
  • czerwiec 2010: rozpoczęcie robót
  • wrzesień 2013: oddanie linii do użytku
Drukuj Wyślij link Do góry