Tunele Hai Van Pass (Wietnam)

Główna linia kolejowa Wietnamu łącząca Hanoi z Miastem Ho Chi Minh (1 726 km) poprowadzona jest przez przełęcz Hai Van dzięki ośmiu tunelom. Niektóre z tych wybudowanych w roku 1935 tuneli wymagały natychmiastowego remontu, przy czym roboty budowlane musiały być prowadzone bez wyłączania linii kolejowej z ruchu.

Finansowana przez Francję pomoc inżynieryjna obejmuje realizację usług w zakresie budownictwa lądowego oraz transfer technologii umożliwiający Wietnamczykom późniejsze samodzielne już wykonanie remontu kolejnych tuneli kolejowych.

Roboty wykonywane są dwuetapowo. Słaba jakość podłoża gruntowego wymagała przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz geotechnicznych. W celu uniknięcia nadmiernych zakłóceń w ruchu pociągów roboty budowlane nie mogą być wykonywane dłużej niż 6 godzin dziennie.

Prace remontowe wykonywane są w czterech tunelach:

  • tunel nr 13: 322 m
  • tunel nr 9: 170 m
  • tunel nr 10: 124 m
  • tunel nr 7: 55 m

SYSTRA występuje jako niezależny konsultant działający na rzecz departamentu wietnamskich kolei państwowych odpowiedzialnego za kierownictwo inwestycji. W ramach podpisanego w roku 2000 kontraktu SYSTRA zapewnia doradztwo przy opracowywaniu projektów eksploatacyjnych i studiów wykonalności, przy opracowywaniu materiałów przetargowych oraz przy analizie ofert.

Na etapie realizacji robót SYSTRA zapewnia również nadzór nad ich wykonaniem

Ważniejsze daty:

  • 2000/2001: opracowanie studiów wykonalności
  • 2002: rozpoczęcie robót
  • 2004: rozpoczęcie drugiego etapu robót
  • 2006: zakończenie robót

Ważniejsze liczby:

  • Natężenie ruchu na linii: od 20 do 25 pociągów dziennie
  • Całkowita długość remontowanych tuneli: 670 m
Drukuj Wyślij link Do góry