Tunele i budowle podziemne

Projektowanie obiektów o dużym stopniu złożoności

 • projektowanie kompletnych systemów komunikacyjnych
 • projektowanie kompleksowych rozwiązań komunikacji multimodalnej
 • optymalizacja przekrojów poprzecznych tuneli

Projektowanie budowli podziemnych w trudnych warunkach miejskich

 • obszary gęstej zabudowy miejskiej o dużym natężeniu ruchu
 • dzielnice zabudowy historycznej i obszary wykopalisk archeologicznych
 • wykonywanie budowli w pobliżu lub pod eksploatowanymi liniami kolejowymi

Techniki budowy

SYSTRA posiada duże doświadczenie w posługiwaniu się wieloma technikami wykonywania budowli podziemnych, które dobierane są odpowiednio do warunków i wymagań lokalnych na placu budowy. Do technik tych należą m.in.:

 • budowa tuneli w przekopie otwartym i w przekopie przykrytym,
 • konwencjonalne techniki budowy tuneli dla potrzeb linii i dworców podziemnych,
 • budowa tuneli z użyciem kombajnów (typu otwartego, wykorzystującego napór ziemi, ciśnienie płuczki lub sprężonego powietrza)
 • techniki specjalne: budowa tunelu podwodnego zanurzonego, przekrycie przeciwdeszczowe, wykonywanie podbudowy istniejącego fundamentu, uzdatnianie i stabilizacja gruntu.

Wykonywanie prac na istniejących obiektach podziemnych

 • Program utrzymania dla tuneli i budowli podziemnych
 • Naprawa i przebudowa obiektów podziemnych będących w eksploatacji

Wykonywanie analiz geotechnicznych

Wykonywanie obliczeń dla tuneli
Oszacowywanie stopnia osiadania budowli w związku z budową tunelu (z wykorzystaniem programu komputerowego Plaxis)

 • Obliczanie stopnia nachylenia
  Obliczanie poziomu stabilności skarp nasypów kolejowych w ramach projektu budowy linii kolei dużych prędkości relacji Pekin-Szanghaj

Obliczanie geologicznego profilu wzdłużnego
Badanie gruntów (w tym nadzór nad wykonywaniem odwiertów i nad przeprowadzaniem prób) i uzdatnianie podłoża gruntowego (zagęszczanie, odwodnienie, wykonywanie rdzeni wzmacniających)

Drukuj Wyślij link Do góry