Uprawnienia do stosowania metody pomiaru poziomu gazów cieplarnianych „Bilan Carbone®”

SYSTRA dysponuje wachlarzem instrumentów służących do przeprowadzania oceny oddziaływania zalecanych rozwiązań technicznych na środowisko naturalne, w tym francuską metodą „Bilan Carbone ®”.

Od kwietnia 2008 roku liczna grupa naszych ekspertów uzyskała uprawnienia ADEME, francuskiej agencji ds. ochrony środowiska i zarządzania energią, do posługiwania się metodą „Bilan Carbone ®”.

Podczas realizacji inwestycji komunikacyjnych SYSTRA dokonuje oceny emisji gazów na każdym etapie prac projektowych. Metoda ta polega na pomiarze poziomu emisji gazów cieplarnianych, może być stosowana we wszystkich krajach i uwzględnia poszczególne czynniki (źródła) emisji.

Przykładowe realizacje SYSTRY:

  • Projekt modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej w Alpach, tzw. „Sillon Alpin Sud” (Francja)
  • Analiza wniosku o budowę trzeciej linii kolei podmiejskiej w Meksyku (Suburbano 3)

Szczegółowe informacje na temat tej metody dostępne są na stronie internetowej ADEME

GIF - 9.9 kb
Metoda opracowana przez ADEME
Drukuj Wyślij link Do góry