Wielodyscyplinarność

W tym samym dziale

 • Koordynacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Przeprowadzenie 20 misji eksperckich (EOQA, Expert ou Organisme Qualifié Agrée) w następujących dziedzinach:
  • Spójność globalna, podejście systemowe
  • Eksploatacja linii tramwajowych
  • Eksploatacja linii metra
  • Ryzyko zewnętrzne, ryzyka naturalne i technologiczne
  • Tabor
  • Kontrola i sterowanie, sygnalizacja kolejowa
  • Inżynieria lądowa – aspekty solidności wykonania budowli
  • Inżynieria lądowa – aspekty bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ewakuacji i wykonania zabezpieczeń
  • Urządzenia – bezpieczeństwo pożarowe, ewakuacja i wykonanie zabezpieczeń
  • Nawierzchnia torowa, układy torowe i rozjazdy
  • Elektroenergetyka trakcyjna
  • Sygnalizacja świetlna dla potrzeb ruchu
  • Włączanie linii tramwajowych w infrastrukturę miejską
  • Pociągi zabytkowe i turystyczne
Drukuj Wyślij link Do góry