Wsparcie inwestorskie

Modernizacja infrastruktury tramwajowej w Bukareszcie (Rumunia)

SYSTRA i współpracująca z nią lokalna spółka Metroul zapewniają doradztwo inwestorskie na każdym etapie inwestycji, od opracowania ofert po zakończenie okresu gwarancji, w ramach projektu modernizacji 21 km torowiska tramwajowego, na całej szerokości jezdni.

Linia tramwajowa w aglomeracji Rabat-Salé (Maroko)

W ramach projektu zagospodarowania doliny Bouregreg, SYSTRA, jako lider konsorcjum, zapewnia doradztwo inwestorskie w zakresie budowy linii tramwajowej Rabat – Salé, przy opracowywaniu wstępnych analiz ruchu i przy oddawaniu kolejnych odcinków linii do eksploatacji.

Korytarz kolejowy Wschód-Zachód na Łotwie

SYSTRA zapewnia doradztwo Łotewskim Kolejom Państwowym (LDZ) w zarządzaniu projektem modernizacji układu sygnalizacyjnego korytarza Wschód-Zachód łączącego Rosję i Białoruś z wybrzeżem Bałtyku, zgodnie z wytycznymi FIDIC. Korytarz ten obsługuje 90% łotewskich przewozów towarowych.

Sieć komunikacji zbiorowej w Marsylii (Francja)

Doradztwo inwestorskie w ramach projektu modernizacji i rozbudowy linii tramwajowej nr 68 oraz projektu budowy 2 nowych osi (łącznie 16,4 km linii tramwajowych), przedłużenia linii istniejących o 2,5 km i wybudowania 4 nowych przystanków na linii nr 1 metra. Prace trwają od roku 2003.

Sieć GSM-R współoperatywnego systemu łączności radiowej (Francja)

Doradztwo inwestorskie (Francuskie Koleje RFF) w zakresie zarządzania projektem sieci GSM-R na terenie kraju. Projekt realizowany od roku 2004.

Drukuj Wyślij link Do góry