Wybór Zarządu SYSTRA

W ramach przebudowy Grupy SYSTRA, ustanowionej przez jego dwóch głównych akcjonariuszy, RATP i SNCF, Rada Nadzorcza SYSTRA pod przewodnictwem Pana Pierre’a Mongin oraz z Panem Guillaume Pépy jako vice-prezesem, dokonała wyboru Zarządu firmy.

28/09/2011

Skład Zarządu: Pan Pierre Verzat jako Prezes Zarządu oraz pozostali członkowie: Pan Gilles Cartier, Pan Philippe Naudi i Pan Bruno Schmitt. W oczekiwaniu na nową strukturę organizacyjną Grupy SYSTRA, która zostanie ogłoszona pod koniec roku, postanowione zostało, że Pan Gilles Cartier jest odpowiedzialny za wstępne ułożenie działalności operacyjnej firmy, Pan Philippe Naudi przygotuje organizację działu handlowego i działu marketingu, natomiast Pan Bruno Schmitt został mianowany Sekretarzem Generalnym Grupy, odpowiedzialnym za przygotowanie integracji działów: prawnego, finansowego i działu wsparcia administracyjnego.

Rada Nadzorcza poleciła Zarządowi, w terminie do końca roku 2011, finalne określenie planu strategicznego firmy w celu przyspieszenia rozwoju francuskiej inżynierii transportu oraz wzmocnienia pozycji SYSTRY w Europie i na świecie. Przypominamy, że od dnia 1 lipca 2011, INEXIA (wywodząca się z grupy SNCF) i XELIS (grupa RATP) są pod kontrolą SYSTRA SA, zmierzającą do zintegrowania tych trzech przedsiębiorstw.

Prezes Zarządu, Pan Pierre Verzat oznajmił: "Zbliżenie przedsiębiorstw przebiega coraz lepiej, ponieważ kultury każdego z trzech zespołów są bardzo podobne. Na razie każda z firm zachowuje autonomiczną politykę handlową niezbędną do wypełnienia swoich wcześniejszych zobowiązań. Przygotowujemy się do organizacji bardziej zintegrowanej, która pozwoli w pełni wykorzystać jakość naszych zespołów i siłę przekształcenia w Nową Systrę. Celem jest przyspieszenie wspólnego rozwoju przez jak najlepsze wykorzystanie wzrostu popytu na rynku transportu publicznego obserwowanego na całym świecie. Wszystko to naturalnie przy pełnym poparciu naszych dwóch akcjonariuszy, RATP i SNCF".

Pierre Verzat, lat 50, absolwent École Polytechnique (Politechniki), inżynier uzbrojenia, rozpoczął swoją karierę zawodową w 1986 r. w firmie DCNS jako dyrektor działu technicznego.

W 1992 roku wstąpił w szeregi firmy DALKIA (grupa Veolia Environnement), w której piastował stanowisko Dyrektora Generalnego filli BEA. W roku 1996 dołączył do Grupy AREVA jako Dyrektor ds. Zakupów w firmie TECHNICATOME. Od 1997 do 2003 roku pełnił funkcję Prezesa – Dyrektora Generalnego w filii ELTA. W 2003 roku został Dyrektorem ds. Środowiska, Transportu i Przemysłu w TECHNICATOME.

W roku 2005 dołączył do zespołu przedsiębiorstwa Astrium Space Transportation (grupa EADS) jako Dyrektor Przemysłowy. W roku 2009 został powołany na stanowisko Chief Operating Officer w Astrium Services, które piastował aż do momentu nominacji, w dniu 15 marca 2011 r., na Dyrektora Generalnego SYSTRA.

Gilles Cartier, lat 60, inżynier budownictwa (z zakresu mosty i drogi), absolwent Uniwersytetu w Berkeley (dyplom Master of Science), początkowo był odpowiedzialny za Dział Geotechniczny w Głównym Laboratorium Dróg i Mostów (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées). W 1986 r. wstąpił w szeregi SNCF (1986 r.) kierując różnymi działami o charakterze technicznym. Następnie prowadził duży projekt nowej linii TGV Méditerranée, aż do jej uruchomienia. W latach 2000-2005 był Dyrektorem Regionalnym jednego z największych obszarów SNCF, w regionie PACA, a następnie Zastępcą Dyrektora Technicznego w Dyrekcji Inżynierii SNCF. Taki przebieg kariery zawodowej doprowadził go w sposób naturalny do objęcia funkcji Prezesa-Dyrektora Generalnego firmy INEXIA, począwszy od jej powstania w 2007 r.

Philippe Naudi, lat 53, rozpoczął swoją karierę zawodową w RATP w roku 1977 w Departamencie Badań Ogólnych. W roku 1988 dołączył do firmy SOFRETU SYSTRA, w której początkowo był odpowiedzialny za sprawy techniczne i handlowe we Francji i zagranicą. Mianowany w 1994 roku na przedstawiciela SYSTRA w Brukseli, zajmował następnie funkcję Dyrektora ds. Planowania Transportu oraz Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju. W 2004 roku dołączył do RATP Dev. jako Dyrektor ds. Rozwoju. Od 2008 r. Pan Philippe Naudi pełni funkcję Prezesa-Dyrektora Generalnego XELIS.

Bruno Schmitt, lat 51, dołączył do Grupy SYSTRA dnia 25 lipca 2011, w momencie powołania na Sekretarza Generalnego Grupy. Stał się członkiem Zarządu SYSTRA.

Posiada dyplom DESS z zakresu prawa gospodarczego i oraz dyplom MBA zdobyty w HEC (École des Hautes Études Commerciales de Paris). Od 2009 r. pełnił funkcję Sekretarza Generalnego grupy LORET, która działa w branży motoryzacyjnej i telekomunikacyjnej francuskich Departamentów Zamorskich. Pan Bruno Schmitt rozpoczął swoją karierę zawodową w firmie FRAMATOME, jako prawnik. Następnie zajmował stanowiska kierownicze: Dyrektora Działu Prawno-Finansowego w TECHNICATOME, Zastępcy Dyrektora Działu Prawnego w firmie AREVA i Dyrektora Działu Prawnego w firmie CMA CGM. Podczas swojej pracy zawodowej, wykonywanej zarówno dla przedsiębiorstw publicznych jak i prywatnych, dokonał licznych operacji restrukturyzacji i reorganizacji o charakterze prawnym.

Drukuj Wyślij link Do góry