Aktualności

2012
Styczeń

Nowa Grupa SYSTRA : pierwszy etap rozpoczęty

- 27/01/2012

Pierwszy etap procesu przebudowy grupy SYSTRA zakończył się dnia 30 czerwca 2011, wraz z wchłonięciem finansowej spółki holdingowej SYSTRA przez spółkę SYSTRA S.A., przekazaniem przez RATP i SNCF kontroli nad XELIS i INEXIA oraz zmianami w zarządzaniu spółki SYSTRA, umożliwiającymi przekształcenie jej w spółkę akcyjną z Radą Nadzorczą i Zarządem.

(...)