Aktualności

2017
Październik

SYSTRA NA ZLECENIE CARGOTOR OPRACUJE DOKUMENTACJĘ PRZEDPROJEKTOWĄ I PROJEKTOWĄ DLA REJONU PRZEŁADUNKOWEGO MAŁASZEWICZE

- 11/10/2017

Sprawniejszy transport towarów oraz znaczna poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego – to najważniejsze cele projektu w ramach podpisanej 9 października 2017 w Warszawie umowy pomiędzy CARGOTOR Sp. z o.o., a SYSTRA SA.

(...)

SYSTRA SA ODDZIAŁ W POLSCE WYGRAŁA PRZETARG NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W RAMACH PROJEKTU „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ E30 NA ODCINKU KĘDZIERZYN KOŹLE – OPOLE ZACHODNIE” LINIA KOLEJOWA NR 132 BYTOM – WROCŁAW GŁÓWNY NA ODCINKU OPOLE GROSZOWICE – OPOLE ZACHODNIE W ZAKRESIE LINII NR 132

- 11/10/2017

Dnia 21.09.2017r. konsorcjum Systra SA i BPK Mosty podpisało umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla prac na odcinku Opole Groszowice – Opole Zachodnie.

">(...)

SYSTRA OPRACUJE DLA PKP PLK S.A. „KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNO – FUNKCJONALNĄ DOSTOSOWANIA INFRASTRUKTURY PASAŻERSKIEJ NA STACJI WARSZAWA GDAŃSKA DO OBSŁUGI ZWIĘKSZONEJ LICZBY PASAŻERÓW”

- 10/10/2017

Biuro projektowe SYSTRA SA Oddział w Polsce w sierpniu 2017 r. podpisało z PKP PLK S.A. umowę na opracowanie „Koncepcji architektoniczno–funkcjonalnej dostosowania infrastruktury pasażerskiej na stacji Warszawa Gdańska do obsługi zwiększonej liczby pasażerów”.

(...)

Wrzesień

SYSTRA SA ODDZIAŁ W POLSCE PODPISAŁA KONTRAKT NA PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJI LINII E75 NA ODCINKU SADOWNE – CZYŻEW

- 25/09/2017

Biuro projektowe SYSTRA SA Oddział w Polsce pod koniec sierpnia 2017 r. podpisało umowę z Polskimi Liniami Kolejowym na pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania „Wykonanie robót budowalnych na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z urządzeniami srk od km 71,800 do km 107,260 w ramach projektu CEF NR 2014-PL-TMC-0182-W pn.: Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

(...)

SYSTRA OPRACUJE KOLEJNĄ DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ DLA PKP PLK S.A. NA ŚLĄSKU

- 25/09/2017

W dniu 20 lipca firma SYSTRA SA Oddział w Polsce podpisała z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy stacji Mysłowice wraz z wybranymi elementami infrastruktury kolejowej przyległych szlaków.

(...)

SYSTRA POZYSKAŁA INTERNATIONAL BRIDGE TECHNOLOGIES

- 01/09/2017
Sierpień

SYSTRA W NAJLEPSZEJ DZIESIĄTCE MIĘDZYNARODOWYCH BIUR PROJEKTOWYCH W DZIEDZINIE TRANSPORTU

- 16/08/2017

Obecnie SYSTRA zalicza się do 10 najlepszych międzynarodowych firm projektowych w dziedzinie transportu.

(...)

Czerwiec

SYSTRA SA ZMIENIA LOKALIZACJĘ BIURA WE WROCŁAWIU

- 22/06/2017

Maj

SYSTRA SA ODDZIAŁ W POLSCE ZDOBYŁA KONTRAKT NA MODERNIZACJĘ LINII KOLEJOWEJ E65 NA ODCINKU BĘDZIN – KATOWICE SZOPIENICE PŁD

- 24/05/2017

Polskie Linie Kolejowe, zarządca sieci linii kolejowych, powierzyła polskiemu oddziałowi SYSTRA opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: „Wykonanie projektu budowlanego i pozyskanie niezbędnych pozwoleń wraz z nadzorami autorskimi dla odcinka Będzin - Katowice Szopienice Południowe – LOT A1” realizowanego w ramach projektu: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap I linia E65 na odcinku Będzin - Katowice – Tychy - Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice”.

(...)

POSZUKUJEMY SPECJALISTÓW!

- 18/05/2017