Autobus z systemem automatycznego naprowadzania w Rouen (Francja)

Autobus z systemem automatycznego naprowadzania w Rouen (Francja)

Komunikacja zbiorowa aglomeracji Rouen (TEOR) relacji wschód-zachód obsługiwana jest przez autobusy przegubowe wyposażone w system optycznego naprowadzania. Jest to pierwsze komercyjne zastosowanie systemu opracowanego przez firmę MATRA (obecnie Siemens), który zapewnia idealne dopasowanie pojazdów wzdłuż peronów, dzięki czemu kierowca może całkowicie skupić swą uwagę się na szybkości i na pasażerach czekających na przystanku.

SYSTRA uczestniczyła w pracach projektowych na liniami Wschód-Zachód już od roku 1996. W 1998 roku, jako pełnomocnik konsorcjum pełniący funkcję generalnego projektanta pierwszego etapu prac, SYSTRA zapewniała głównie koordynację prac projektowych i wykonania robót, wytyczenie przebiegu torowiska, opracowanie projektu infrastruktury peronów, opracowanie systemów i interfejsu systemu naprowadzającego oraz zastosowanie prototypowego taboru. SYSTRA zapewnia również pomoc przy oddawaniu do użytku, przy sporządzaniu niezbędnych dokumentacji i ogólnie przy realizacji procesu restrukturyzacyjnego sieci komunikacji zbiorowej.

Od 2003 roku SYSTRA zapewnia wsparcie inwestorskie w ramach finalizacji robót fazy 1.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470